Mutiara Fiqh Imam Hanafi (Bersuci Dan Solat)

image


Author : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al- Hashimi
Pages : 391, Hardcover
Our Ref : PJ-2095
ISBN : 978-967-308-222-3

Your rating: None Average: 4.3 (4 votes)
Mutiara Fiqh Imam Hanafi (Bersuci Dan Solat)

Synopsis :

Sesiapa yang ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam bidang fiqh, maka hendaklah dia mempelajarinya dari Abu Hanifah - Imam al Syafi'ie.

Imam Abu Hanifah seorang yang sangat faqih semasa dizamannya - Sufyan al Thauri dan Idn al Mubarak.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama agung yang tersenarai di kalangan empat ulama muktabar, beliau juga turut menjadi pengasas kepada mazhab Hanafi.Belau terkenal sebagai seorang ulamak yang banyak melakukan ijtihad berasaskan metode al Ra'y disebabkan oleh sikap berhati-hati beliau dalam menerima nas-nas yang diragui kedudukannya. Tindakan beliau bertujuan bagi memelihara nas-nas tersebut daripada berlakunya penyelewengan dan seterusnya bagi menggelakkan daripada mengemukakan hukum yang tidak bertepatan dengan syariat Islam.

Mutiara Fiqh Imam Hanafi merupakan karya yang menghimpunkan fiqh mazhab Imam Abu Hanifah dan pandangan ulama-ulama al Hanafiyah dalam hukum-hukum fiqh Islam. Dalam siri ini, fiqh Imam Hanafi memfokuskan perbincangan mengenai persoalan yang berkaitan dengan hukum bersuci dan solat melalui konsep dan pelaksanaannya. Justeru itu, dalam mengemukakan pandangan fiqh Imam Hanafi, dimuatkan bersama dalil dan hujah yang menjadi asas pegangan bagi setiap hukum yang diputuskan. Di samping itu, diselitkan juga beberapa pandangan Imam Hanafi yang disepakati bersama oleh para fuqaha yang lain dalam isu hukum yang tertentu.

Price: RM 59.00

Related Books on Same Category

Koleksi Khutbah Jumaat 2
PJ Ref : PJ-1631
RM 9.90
Siri Mutiara Hikmah Siri 1 (sm)
PJ Ref : PJ-1062
RM 7.90
78 Kunci Mencapai Ketenangan Hati
PJ Ref : PJ-1069
RM 13.90
PJ-1765.jpg
Nasihat Untuk Orang Yang Terlanjur...
PJ Ref : PJ-1765
RM 59.00