Mutiara Fiqh Imam Hanafi (Pengurusan Jenazah)

image


Author : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al Hashimi
Pages : 292, Hardcover
Our Ref : PJ-2140
ISBN : 978-967-308-278-0

Your rating: None Average: 4 (2 votes)
Mutiara Fiqh Imam Hanafi (Pengurusan Jenazah)

Synopsis :

Sesiapa yang ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam bidang fiqh, maka hendaklah dia mempelajarinya dari Abu Hanifah - Imam al Syafi'ie.

Imam Abu Hanifah seorang yang sangat faqih semasa dizamannya - Sufyan al Thauri dan Idn al Mubarak.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama agung yang tersenarai di kalangan empat ulama muktabar, beliau juga turut menjadi pengasas kepada mazhab Hanafi.Belau terkenal sebagai seorang ulama yang banyak melakukan ijtihad berasaskan metode al Ra'y disebabkan oleh sikap berhati-hati beliau dalam menerima nas-nas yang diragui kedudukannya.
Mutiara Fiqh Imam Hanafi merupakan karya yang menhimpunkan fiqh mazhab Imam Abu Hanifah dan pandangan ulama-ulama al Hanafiyyah dalam hukum-
hukum fiqh Islam. Dalam siri ini, fiqh Imam Hanafi memfokuskan
perbincangan mengenai pengurusan jenazah dan pelaksanaannya.Justeru
itu, dalam mengemukakan pandangan fiqh Imam Hanafi, dimuatkan bersama
dalil dan hujah yang menjadi asas pegangan bagi setiap hukum yang
diputuskan.

Penulis, Mohd Faez Bin Mohd Shah al Hashimi dilahirkan di Johor Bahru,
Johor pada tahun 1984. Berkelulusan Diploma Pengajian Islam dari Kolej
UNITI pada tahun 2007 dan Ijazah Sarjana Muda Syariah (Fiqh Dan Usul)
dari Universiti Malaya pada tahun 2010. Kini,beliau bergiat aktif dalam bidang penulisan ilmu-ilmu fiqh dan hukum-hukum Islam.

Price: RM 49.00

Related Books on Same Category

image
Siri Fiqh 4 Mazhab : Jual Beli
PJ Ref : PJ-2192
RM 62.00
Mutiara Fiqih
PJ Ref : PJ-0262
RM 50.00
image
Fiqh Dalil
PJ Ref : PJ-2487
RM 75.00
image
Terjemahan Kifayah Al - Akhyar :...
PJ Ref : JC-2412
RM 80.00