Siri Fiqh Islam Mudah - Korban dan Aqiqah

image


Author : Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi
Pages : 44, Paperback
Our Ref : PJ-2569
ISBN : 978-967-308-630-8

No votes yet
Siri Fiqh Islam Mudah - Korban dan Aqiqah

Synopsis :

Siri Fiqh Islam Mudah - Korban dan Aqiqah merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan ibadah korban dan aqiqah yang merangkumi dalil pensyariatannya, syarat-syarat, hukum daging korban dan amalan ketika menyambut kelahiran. Termasuk juga perbincangan tentang hukum sembelihan haiwan dan perburuan yang disyariatkan oleh Islam.

Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.

Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Price: RM 3.00

Related Books on Same Category

image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2...
PJ Ref : JC-2272
RM 80.00
image
Kaedah Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2271
RM 69.00
image
Fiqh Lengkap Untuk Orang Sihat Dan...
PJ Ref : PJ-2529
RM 39.00
PJ-0243.jpg
Bimbingan Thaharah: Bagaimana...
PJ Ref : PJ-0243
RM 3.50