Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan ZAKAT

image


Author : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al-Hashimi
Pages : 73, Paperback
Our Ref : PJ-2567
ISBN : 978-967-308-608-5

No votes yet
Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan ZAKAT

Synopsis :

Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan Zakat merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan pengurusan zakat yang merangkumi hukum zakat, syarat-syarat zakat, jenis-jenis zakat dan harta-harta zakat. Termasuk juga perbincangan tentang zakat emas dan perak, perniagaan ahsil ternakan, hasil tanaman,harta galian dan hukum-hukum pengagihan zakat.

Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.
Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Price: RM 4.50

Related Books on Same Category

image
Kitab Sabilal Muhtadin
PJ Ref : JC-1814
RM 89.00
image
Isu-isu Fiqh Antara Mazhab
PJ Ref : JC-2419
RM 135.00
image
Fiqh Islam Mudah
PJ Ref : PJ-2562
RM 19.90
image
Siri Fiqh 4 Mazhab : Solat
PJ Ref : PJ-2146
RM 79.00