Golongan Tauladan

image


Author : Hafiz Firdaus
Pages : 205, Paperback
Our Ref : PJ-1297
ISBN : 170-560-2

No votes yet
Golongan Tauladan

Synopsis :

Kertas Kerja Pertama : Ahl Al-Sunnah wa al-Jama’ah: Satu Pengenalan oleh Dr.Johari Mat Kertas Kerja Kedua : Sumber Ilmu Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh Dr. Zakaria @ Mahmod bin Daud
Kertas Kerja Ketiga : Manhaj Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah oleh Dr. Abdullah Yasin
Kertas Kerja Keempat : Imam Abu Al Hassan Al Asy’ari oleh Dr Mohd Radzi Hj. Othman
Kertas Kerja Kelima : Manhaj Ahl Al-Sunnah Dalam Menilai Maklumat Dan Menghukum Individu oleh Dr. Mohd Asri B. Zainul Abidin .

Price: RM 17.00

Related Books on Same Category

PJ-1515L.jpg
Himpunan Risalah Dalam Beberapa...
PJ Ref : PJ-1515
RM 17.00
Apakah Jihad Di Jalan Allah Jil. 2
PJ Ref : PJ-1317
RM 10.00
Jawapan Ahl Al-Sunnah Kepada Syiah...
PJ Ref : PJ-1390
RM 15.00
Himpunan Risalah Dalam Beberapa...
PJ Ref : PJ-1389
RM 17.00