Larangan2 Yg Diabaikan

image


Author : Muhammad Soleh
Pages : 165, Paperback
Our Ref : PJ-0982
ISBN : 077-712-X

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Larangan2 Yg Diabaikan

Synopsis :

Larangan-larangan Yang Diabaikan

Sebahagian manusia apabila melihat sesuatu yang haram disebut dan diperincikan kepada mereka, jiwa mereka menjadi sempit dengan ketentuan-ketentuan hukum syar'i.Ini disebabkan oleh lemahnya iman dan kurangnya pemahaman mereka
tentang syari'ah Islam.

Lalu apa yang mereka ingin diperincikan kepada mereka adalah hak (kebenaran) yang dibelakangnya dimaksudkan kebatilan. Sesungguhnya maksud dari kemudahan dalam agama ini bukanlah sebagaimana menurut hawa nafsu dan pendapat-pendapat mereka, akan tetapi yang sesuai dengan garis syari'ah.
Maka perbezaannya besar sekali antara melanggar sesuatu yang dilarang atas dasar alasan yang batil bahawa agama adalah mudah, dengan mengambil rukhsah (keringanan)yang syar'i seperti jama' dan qasar (dalam solat) berbuka (puasa)
ketika dalam perjalanan (musafir), menyapu kasut dan setokin bagi yang bermukim sehari semalam dan bagi musafir tiga hari tiga malam(ketika berwudhu') tayammun ketika takut (berhalangan) memakai air, menjama' antara dua solat bagi yang sakit dan ketika turun hujan, boleh melihat perempuan
ajnabi(bukan mahram) bagi yang ingin meminangnya, dan boleh
memilih antara memerdekakan hamba memberi makan fakir miskin
atau pakaian pada kaffarat (denda) sumpah, memakan bangkai
ketika terpaksa dan yang seumpana itu.

Price: RM 8.90

Related Books on Same Category

image
Memberi 10 Ribu Dibalas 10 Juta
PJ Ref : PJ-2375
RM 10.90
image
Pandangan Al-Qur'an Terhadap...
PJ Ref : PJ-2215
RM 50.40
Perjalanan Hakiki Setiap Insan Jilid 1
Perjalanan Hakiki Setiap Insan...
PJ Ref : PJ-0497
RM 7.90
Adab - Adab Berjiran
PJ Ref : PJ-1270
RM 4.90