Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

image


Author : Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini
Pages : 1316, Hardcover
Our Ref : JC-2366
ISBN : 978-967-308-467-8

No votes yet
Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

Synopsis :

Kitab Kifayah al-akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.
Nama penuh kitab ini ialah Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar. Biasanya ia disebut dengan Kifayatul Akhyar sahaja. Ia merupakan syarah atau huraian kepada Kitab Ghayah al-Taqrib atau terkenal sebagai Matn Abu Syuja'. Iaitu kitab yang ringkas, yang disusun oelh al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hassan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).
Kitab Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detil dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan dan sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi kasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

List Price: RM 140.00
Price: RM 98.00

Other Promotional Books

image
Kesalahan-kesalahan Orang Yang Bersolat
PJ Ref : PJ-1972
RM 42.00
image
Mukhtasar Sahih Bukhari
PJ Ref : JC-2299
RM 133.00
image
Mutiara Ayat-ayat Cinta Di Dalam Al-Quran...
PJ Ref : JC-2533
RM 105.00
image
Mengenal 90 Perintah & Larangan
PJ Ref : JC-2534
RM 98.00
image
Fiqh Ibadah
PJ Ref : JC-2310
RM 73.50
image
230 Khutbah Rasulullah S.A.W.
PJ Ref : JC-2537
RM 91.00
image
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box
PJ Ref : JC-2483
RM 66.50
image
Sejarah 2 Cucunda Rasulullah s.a.w.
PJ Ref : JC-1911
RM 34.30