Sekolah Cinta Rasulullah

image


Author : Dr.Muhammad Nizar Abazhah
Pages : 474, Hardcover
Our Ref : PJ-2349
ISBN : 978-967-308-460-9

No votes yet
Sekolah Cinta Rasulullah

Synopsis :

Dalam naungan Islam, melalui pendidikan atau madrasah kenabian, generasi pertama telah menjadi pelita yang menerangi umat hingga akhir zaman. Dunia berhasil merasakan keadilan dan kasih sayang Islam melalui tangan para pemuda yang tidak pernah lelah mengadakan ekspansi menyelamatkan manusia dari penyembahan pada sesama makhluk kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala semata.

Mereka telah tercatat dalam lembaran sejarah, menjejakkan semangat yang akan terus hidup sepanjang zaman dan menjadi teladan bagi semua orang beriman.

Buku ini mengandungi catatan singkat sejarah para sahabat terkenal, merakam pengalaman dan jejak hidup mereka:tentang cinta, sikap, dan perjuangan mereka memikul dakwah baginda Nabi.

Mereka adakah hasil didikan langsung Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam di sekolah cinta yang bernama "Sirah Nabawi" yang telah melahirkan peribadi-peribadi agung, yang dihasilkan oleh madrasah ataupun sekolah kenabian tersebut.

Price: RM 72.00

Related Books on Same Category

PJ-0233.jpg
Siasah Rasulullah Menangani Tipu...
PJ Ref : PJ-0233
RM 8.90
PJ-2112.jpg
Kisah 25 Nabi-nabi (Med)
PJ Ref : PJ-2112
RM 45.00
PJ-1943.jpg
Sahabat Pembela Sunnah
PJ Ref : PJ-1943
RM 10.00
PJ-1964.jpg
Ali Bin Abu Thalib : Pejuang Yang...
PJ Ref : PJ-1964
RM 19.90