Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

image


Author : Sheikh Muhammad Bin Faramurz
Pages : 1425, Hardcover
Our Ref : JC-2498
ISBN : 978-967-308-567-5

No votes yet
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

Synopsis :

Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam merupakan sebuah karya fiqh mazhab al-Hanafi yang dikarang oleh Syeikh Muhammad bin Faramurz bin Ali atau dikenali sebagai Mulla al-Khusraw (wafat 885H) seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Kitab ini merupakan salah satu daripada karya fiqh turath dalam mazhab Hanafi.
Kitab ini membahaskan pelbagai persoalan fiqh bermula daripada kitab ibadah, kekeluargaan, muamalah, kehakiman sehingga wasiat berdasarkan pandangan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hassan, Imam Zufar dan ulama-ulama mazhab Hanafi yang lain.
Setiap hukum fiqih yang dibincangkan disertakan wahj istidal yakni kaedah pendalian yang menghasilkan hukum-hukum tersebut berdasarkan manhaj al-Hanafiyah.
Intipati kitab ini mengandungi matan-matan penting yang bersifat umum disertai dengan syarah dan fatwa yang menjelaskan keumumman matan tersebut supaya setiap persoalan fiqh dapat difahami dengan benar dan jelas. Kitab ini dinamakan sebagai Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam yang bermaksud Permata Para Hakim Dalam Menjelaskan Penjelasan Hukum.

List Price: RM 150.00
Price: RM 105.00

Other Promotional Books

image
Mukhtasar Sahih Bukhari
PJ Ref : JC-2299
RM 133.00
image
Naungan Kitab Allah
PJ Ref : PJ-2216
RM 31.50
image
Hikayat Para Solehin
PJ Ref : PJ-2493
RM 52.50
image
Kunci Agar Terhindar Dari Kesusahan &...
PJ Ref : JC-2411
RM 84.00
image
Bismillah Aku Bernikah
PJ Ref : JC-2440
RM 91.00
image
Kisah-kisah Teladan & Amalan Yang...
PJ Ref : PJ-2397
RM 56.00
image
Wasiat 4 Iman
PJ Ref : PJ-1918
RM 45.50
image
Mutiara Ayat-ayat Cinta Di Dalam Al-Quran...
PJ Ref : JC-2533
RM 105.00