Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

image


Author : Sheikh Muhammad Bin Faramurz
Pages : 1425, Hardcover
Our Ref : JC-2498
ISBN : 978-967-308-567-5

No votes yet
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

Synopsis :

Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam merupakan sebuah karya fiqh mazhab al-Hanafi yang dikarang oleh Syeikh Muhammad bin Faramurz bin Ali atau dikenali sebagai Mulla al-Khusraw (wafat 885H) seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Kitab ini merupakan salah satu daripada karya fiqh turath dalam mazhab Hanafi.
Kitab ini membahaskan pelbagai persoalan fiqh bermula daripada kitab ibadah, kekeluargaan, muamalah, kehakiman sehingga wasiat berdasarkan pandangan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hassan, Imam Zufar dan ulama-ulama mazhab Hanafi yang lain.
Setiap hukum fiqih yang dibincangkan disertakan wahj istidal yakni kaedah pendalian yang menghasilkan hukum-hukum tersebut berdasarkan manhaj al-Hanafiyah.
Intipati kitab ini mengandungi matan-matan penting yang bersifat umum disertai dengan syarah dan fatwa yang menjelaskan keumumman matan tersebut supaya setiap persoalan fiqh dapat difahami dengan benar dan jelas. Kitab ini dinamakan sebagai Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam yang bermaksud Permata Para Hakim Dalam Menjelaskan Penjelasan Hukum.

List Price: RM 150.00
Price: RM 105.00

Other Promotional Books

image
75 Tokoh Yang Terpahat Dalam Lipatan Sejarah...
PJ Ref : JC-2435
RM 66.50
image
Pemerintahan Kerajaan Dinasti Bani Ummayyah...
PJ Ref : PJ-2276
RM 33.60
image
Sunan Ad-Darimi
PJ Ref : JC-2298
RM 108.50
image
Ensiklopedia Kehidupan Sahabat Wanita Nabi...
PJ Ref : JC-2070
RM 84.00
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1,2 & 3
PJ Ref : JC-2123
RM 105.00
image
Menggapai Titian Syurga & Menjauhi...
PJ Ref : JC-2434
RM 73.50
image
Ulasan Al-Hikam
PJ Ref : PJ-1435
RM 41.30
image
Subul Al-Huda (H/C)
PJ Ref : JC-2627
RM 105.00