Isu-isu Fiqh Antara Mazhab

image


Author : Asmaji Muchtar / Naufal Ahmad Rijalul Alam
Pages : 1176, Hardcover
Our Ref : JC-2419
ISBN : 978-967-308-522-4

No votes yet
Isu-isu Fiqh Antara Mazhab

Synopsis :

Buku yang bertajuk isu-isu Fiqh Antara Mazhab ini adalah sebuah karya yang didasarkan kepada beberapa kitab fiqh seperti al-Umm karangan Imam al-Shafi'i, al-Muwatha karangan Imam Malik, Musnad karangan Ibn Hanbal, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibn Rusyd, al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah karangan Abdur Rahman al-Jazairi, Fiqh al-Sunnah karangan Sayid Sabiq dan sebagainya. Perbincangan yang terkandung di dalam buku ini difokuskan kepada masalah ibadah, halal haram dan muamalat. Penekanan terhadap masalah ini didasarkan pada reality yang berlaku bahawa masih ramai kaum muslimin sehinga kini belum memahami erti perbezaan dalam masalah fiqhiyah. Munculnya tradisi kemazhaban sering difahami sebagai reality perselisihan yang menjurus kepada perpecahan umat.
Perbezaan pendapat atau pemahaman dalam fiqh yang berkaitan dengan masalah furu'iyah adalah sesuatu yang biasa kerana dasar-dasar yang dijadikan perbezaan itu berasal dari sumber yang sama, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Jika dalam memahami penafsiran kedua-dua sumber ini berbeza, tidak bererti ijtihad yang dilakukan oleh mazhab tidak benar. Kemunculan perbezaan persepsi mazhab merupakan khazanah kekayaan intelektual yang menawarkan pelbagai pilihan bagi kita untuk diimplementasikan dalam ibadah. Hayatilah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang menyebut bahawa perbezaan yang berlaku dalam kalangan umatnya merupakan suatu rahmat. Semoga buku ini dapat memberi sumbangan yang bermanfaat dalam memperbetulkan persepsi kita terhadap permasalahan furu'iyah yang seharusnya tidak perlu dirumitkan.

List Price: RM 135.00
Price: RM 94.50

Other Promotional Books

image
Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2096
RM 91.00
image
Minhaj Al-'Abidin
PJ Ref : JC-1392
RM 38.50
image
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam
PJ Ref : JC-2484
RM 84.00
image
Kitab Sabilal Muhtadin
PJ Ref : JC-1814
RM 66.50
image
Mukhtasar Ihya' Ulumiddin
PJ Ref : PJ-1654
RM 31.50
image
Tafsir Mimpi Lengkap
PJ Ref : PJ-1567
RM 31.50
image
Kasyful - Ghaibiyyah : Pembukaan Yang...
PJ Ref : PJ-2485
RM 45.50
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1,2 & 3
PJ Ref : JC-2123
RM 105.00