Kenali Al-Quran

image


Author : Khairuddin Said
Pages : 212, Hardcover
Our Ref : PJ-2168
ISBN : 978-967-308-311-4

No votes yet
Kenali Al-Quran

Synopsis :

Buku kenali Al-Qur'an disusunkan dengan matlamat untuk menyampaikan maklumat awal berkaitan dengan Al-Qur'an kepada khalayak. Berkenalan dengan Al-Qur'an terutamanya perkara yang berkaitan dengan sejarah dan isu-isu yang berkaitan dengannya mampu menzahirkan kehebatan Al-Qur'an dalam menitis masa dan peribahan manusia yang berinteraksi dengannya. Semua isu yang dikemukakan merupakan perbincangan utama ulama yang terlibat dan banyak ditulis di dalam buku-buku berbahasa Arab. Penerbitan buku yang berkisar tentang Ulum Al-Qur'an dalam bahasa Melayu akan dapat menambah sumber rujukan kepada umat Islam yang dahagakan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh para mujtahid generasi awal.
Huraian setiap isu dalam buku ini dikemukan dengan ringkas dengan bersumberkan rujukan yang sahih. Pandangan dan perbahasan ulama yang mujtahid dalam bidang 'Ulum Al-Qur'an dan tafsir dianalisis dan dikemukakan menurut pendapat yang lebih rajah.

List Price: RM 45.00
Price: RM 31.50

Other Promotional Books

image
Matla' Al-Badrain
PJ Ref : PJ-1716
RM 38.50
image
Futuhul Ghaib : Pembukaan Kepada Yang Ghaib...
PJ Ref : PJ-1658
RM 22.40
image
Sunan Al-Daraqutni - Himpunan Hadith-hadith...
PJ Ref : JC-2544
RM 115.50
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2 & 3
PJ Ref : JC-2272
RM 56.00
image
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam
PJ Ref : JC-2484
RM 84.00
image
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box
PJ Ref : JC-2483
RM 66.50
image
Pandangan Al-Qur'an Terhadap Jiwa...
PJ Ref : PJ-2215
RM 39.20
image
Fenomena Al-Quran
PJ Ref : PJ-2227
RM 34.30