Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

image


Author : Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini
Pages : 1316, Hardcover
Our Ref : JC-2366
ISBN : 978-967-308-467-8

No votes yet
Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

Synopsis :

Kitab Kifayah al-akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.
Nama penuh kitab ini ialah Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar. Biasanya ia disebut dengan Kifayatul Akhyar sahaja. Ia merupakan syarah atau huraian kepada Kitab Ghayah al-Taqrib atau terkenal sebagai Matn Abu Syuja'. Iaitu kitab yang ringkas, yang disusun oelh al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hassan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).
Kitab Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detil dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan dan sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi kasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

List Price: RM 140.00
Price: RM 98.00

Other Promotional Books

image
77 Tokoh Wanita Yang Berpengaruh Dalam...
PJ Ref : JC-2417
RM 80.50
image
Riyadhus Solihin (Terjemaahan Bahasa Melayu...
PJ Ref : JC-2141
RM 105.00
image
Perluasan Empayar Islam
PJ Ref : PJ-2235
RM 30.80
image
Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2096
RM 91.00
image
Menggapai Titian Syurga & Menjauhi...
PJ Ref : JC-2434
RM 73.50
image
Kesalahan-kesalahan Terhadap Fakta-fakta...
PJ Ref : PJ-1562
RM 34.30
image
Mukhtasar Ihya' Ulumiddin
PJ Ref : PJ-1654
RM 31.50
image
Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran...
PJ Ref : JC-2069
RM 84.00