Tabaqat Al - Akhyar : ( Biografi & Mutiara Kata Para Salafus Soleh )

image


Author : Syaikh Abdul Wahab Al - Sya'rani
Pages : 596, Hardcover
Our Ref : PJ-2515
ISBN : 978-967-308-576-7

No votes yet
Tabaqat Al - Akhyar : ( Biografi & Mutiara Kata Para Salafus Soleh )

Synopsis :

Kitab Lawaqih Al - Anwar Fi Tabaqat Al - Akhyar merupakan sebuah buku yang mengandungi biografi singkat tokoh ulama klasik atau seringkali disebut sebagai golongan salafus solehin. Mereka adalah orang-orang besar yang terkemuka dan berpengaruh serta berjasa besar bagi dakwah Islam.

Pada masa ini , apabila sebahagian umat Islam mulai kehilangan idola dan cenderung mengambil idola daripada golongan yang lain, kemunculan buku ini merupakab waktu yang tepat untuk menjawab cabaran tersebut. Dalam Islam tidak ada sediit pun kekurangan, malahan ramai dari kelompok luar mengambil pengalaman daripada kita untuk dijelmakan ke dalam sejarah mereka. Tetapi kejahilan sebahagian umat ini telah mempengaruhi daya pemikiran and pola kehidupan mereka yang larut dengan pengalaman yang diperolehi dari luar. Keadaan ini sangat tidak wajar dijadikan contoh bagi generasi yang berkembang pada masa akan dating.

Umat Islam harus mampu menunjukkan identitinya sebagai umat terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah s.w.t. dalam Al-Quran. Kehidupan para tokoh Islam yang lahir di masa silam hendaklah dijadikan inspirasi untuk membangkitkan semangat keislaman dalam membangun dunia baru yang lebih bertamadun.

Price: RM 75.00

Related Books on Same Category

Siri Kisah-Kisah Para Nabi Siri 1
PJ Ref : PJ-1142
RM 9.90
Riwayat Hidup Khalifah Umar Abdul...
PJ Ref : PJ-0508
RM 9.90
image
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam
PJ Ref : JC-2484
RM 120.00
image
Ringkasan Sejarah Perjalanan Rasul
PJ Ref : PJ-2121
RM 58.00