Minhaj Al - 'Abidin : Petunjuk Jalan Bagi Orang - Orang Ahli Ibadah

image


Author : Imam Al - Ghazali
Pages : 556, Hardcover
Our Ref : JC-2446
ISBN : 978-967-308-515-6

Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)
Minhaj Al - 'Abidin : Petunjuk Jalan Bagi Orang - Orang Ahli Ibadah

Synopsis :

Kitab ini adalah salah satu karya ulama besar Imam Al-Ghazali yang sangat penting dan terkenal khasnya di seluruh Nusantara. Ia dikarang dan dipersembahkan kepada golongan ahli ibadah supaya dapat selamat sampai ke hadrat Tuhannya. Mengikut penjelasan pengarangnya kitab ini disusun bagi kalangan orang awam dan golongan pertengahan. Ertinya tidak seperti kitabnya Ihya Ulumuddin yang semestinya untuk golongan tinggi atau Bidayatul Hidayah yang dikhaskan bagi kalangan orang-orang awam (yakni golongan permulaan dalam mengenali ilmu tasawuf).

Justeru itu terjemahan dan ulasan kitab ini sangat diperlukan oleh orang ramai dan sangat menepati masanya, di mana kini dunia telah dipenuhi oleh unsur-unsur kehidupan moden yang serba canggih dan penuh dipengaruhi dengan faktor-factor kebendaan. Oleh yang demikian seudah semestinya ia memerlukan satu panduan bagi hati dalam membina rohani seterusnya membentuk peribadi hamba yang taat beribadah serta ikhlas kepada Allah.

Price: RM 39.00

Related Books on Same Category

78 Kunci Mencapai Ketenangan Hati
PJ Ref : PJ-1069
RM 13.90
image
Membangun Sistem Persaudaraan Islam
PJ Ref : PJ-2321
RM 80.00
Jalan-Jalan Mengingati Allah
PJ Ref : PJ-0256
RM 11.90
Adab - Adab Berjiran
PJ Ref : PJ-1270
RM 4.90