Mutiara Fiqh Imam Hanafi (Bersuci Dan Solat)

image


Author : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al- Hashimi
Pages : 391, Hardcover
Our Ref : PJ-2095
ISBN : 978-967-308-222-3

Your rating: None Average: 4.3 (4 votes)
Mutiara Fiqh Imam Hanafi (Bersuci Dan Solat)

Synopsis :

Sesiapa yang ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam bidang fiqh, maka hendaklah dia mempelajarinya dari Abu Hanifah - Imam al Syafi'ie.

Imam Abu Hanifah seorang yang sangat faqih semasa dizamannya - Sufyan al Thauri dan Idn al Mubarak.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama agung yang tersenarai di kalangan empat ulama muktabar, beliau juga turut menjadi pengasas kepada mazhab Hanafi.Belau terkenal sebagai seorang ulamak yang banyak melakukan ijtihad berasaskan metode al Ra'y disebabkan oleh sikap berhati-hati beliau dalam menerima nas-nas yang diragui kedudukannya. Tindakan beliau bertujuan bagi memelihara nas-nas tersebut daripada berlakunya penyelewengan dan seterusnya bagi menggelakkan daripada mengemukakan hukum yang tidak bertepatan dengan syariat Islam.

Mutiara Fiqh Imam Hanafi merupakan karya yang menghimpunkan fiqh mazhab Imam Abu Hanifah dan pandangan ulama-ulama al Hanafiyah dalam hukum-hukum fiqh Islam. Dalam siri ini, fiqh Imam Hanafi memfokuskan perbincangan mengenai persoalan yang berkaitan dengan hukum bersuci dan solat melalui konsep dan pelaksanaannya. Justeru itu, dalam mengemukakan pandangan fiqh Imam Hanafi, dimuatkan bersama dalil dan hujah yang menjadi asas pegangan bagi setiap hukum yang diputuskan. Di samping itu, diselitkan juga beberapa pandangan Imam Hanafi yang disepakati bersama oleh para fuqaha yang lain dalam isu hukum yang tertentu.

Price: RM 59.00

Related Books on Same Category

PJ-1894.jpg
30 Wasiat Imam Bukhari
PJ Ref : PJ-1894
RM 16.90
image
Membangun Sistem Persaudaraan Islam
PJ Ref : PJ-2321
RM 80.00
Mengapa Hati Terhijab
Mengapa Hati Terhijab
PJ Ref : PJ-0023
RM 5.00
Perjalanan Hakiki Setiap Insan.....
PJ Ref : PJ-1005
RM 7.90