Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah

image


Author : Mohd Fikri Che Hussain
Pages : 94, Paperback
Our Ref : PJ-2187
ISBN : 978-967-308-352-7

No votes yet
Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah

Synopsis :

Ilmu Maqasia merupakan satu medium terpenting yang boleh diguna pakai bagi menjana tahap pemikiran masyarakat Islam dalam penetapan hukum Islam dalam realiti semasa. Ia mampu direalisasikan dengan sebaiknya jika elemen berasaskan Maqasid ini dapat diterapkan dalam kehidupan harian masyarakat.
Proses meletakkan kefahaman syariah menerusi Metod Maqasid kepada masyarakat Islam adalah amat dieprlukan pada era ini. Kejumudan dalam menanggapi beberapa persoalan hukum semasa di bidang syariah jelas ketara dalam jiwa masyarakat.
Sedangkan keanjalan (fleksibel) hukum syarak dalam proses mengeluarkan fatwa semasa bagi kemudahan masyarakat Islam adalah amat dituntut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah Radhiyallahu 'anha bahawa "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memilih antara dua perkara (hukum) melainkan yang paling mudah antara keduanya".
Justeru itu kehadiran buku ini dilihat sebagai salah satu wahana penting yang diharap mampu membuka minda umat mengenai roh dan objektif pensyariatan, sekaligus merangsang perkembangan industri ijtihad di negara ini,Insya-Allah.

Price: RM 7.90

Related Books on Same Category

Panduan Mensucikan Batin
PJ Ref : PJ-0981
RM 5.00
PJ-0214l.jpg
6 Sikap Penentu Kejayaan
PJ Ref : PJ-0214
RM 4.90
444 Peringatan Untuk Umat Islam (...
PJ Ref : PJ-0575
RM 17.90
29 Mutiara Nasihat Dari Para Ulama...
PJ Ref : PJ-1672
RM 8.90