Siri Fiqh Islam Mudah - Solat Qasar & Jama'

image


Author : Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi
Pages : 24, Paperback
Our Ref : PJ-2571
ISBN : 978-967-308-612-2

No votes yet
Siri Fiqh Islam Mudah - Solat Qasar & Jama'

Synopsis :

Siri Fiqh Islam Mudah - Solat Qasar & Jama' merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan solat ketika musafir yang merangkumi solat qasar dan jama' serta cara pelaksanaan kedua-dua solat tersebut. Termasuk juga perbincangan tentang pelaksanaan solat bagi pesakit.

Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.

Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Price: RM 3.00

Related Books on Same Category

image
Fiqh Al-Muyassar Al-Syafi'e...
PJ Ref : PJ-2343
RM 69.00
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2...
PJ Ref : JC-2272
RM 56.00
image
Filsafat Hukum Islam
PJ Ref : PJ-2149
RM 52.00
image
Siri Fiqh Islam Mudah - Korban dan...
PJ Ref : PJ-2569
RM 3.00