Siri Fiqh Islam Mudah - Solat Terawih & Witir

image


Author : Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi
Pages : 23, Paperback
Our Ref : PJ-2570
ISBN : 978-967-308-611-5

No votes yet
Siri Fiqh Islam Mudah - Solat Terawih & Witir

Synopsis :

Siri Fiqh Islam Mudah - Solat Terawih & Witir merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan pelaksanaan solat terawih dan solat witir yang merangkumi dalil pensyariatannya, cara pelaksanaan kedua-dua soalt tersebut, bilangan rakaat, bacaan solat dan kelebihannya.

Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.

Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Price: RM 3.00

Related Books on Same Category

image
Kaedah Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2271
RM 69.00
image
Siri Fiqh 4 Mazhab: Puasa
PJ Ref : PJ-2173
RM 10.00
image
Siri Fiqh Islam Mudah - Korban dan...
PJ Ref : PJ-2569
RM 3.00
Hukum Sihir & Nujum
Hukum Sihir & Nujum
PJ Ref : PJ-0286
RM 2.00