Terjemahan Kifayah Al - Akhyar : Fiqh Al - Imam Al - Syafi'e

image


Author : Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al - Husaini
Pages : 1316, Hardcover
Our Ref : JC-2412
ISBN : 978-967-308-503-3

Your rating: None Average: 1 (1 vote)
Terjemahan Kifayah Al - Akhyar : Fiqh Al - Imam Al - Syafi'e

Synopsis :

Synopsis :

Kitab Kifayah al-akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.

Nama penuh kitab ini ialah Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar. Biasanya ia disebut dengan Kifayatul Akhyar sahaja. Ia merupakan syarah atau huraian kepada Kitab Ghayah al-Taqrib atau terkenal sebagai Matn Abu Syuja'. Iaitu kitab yang ringkas, yang disusun oelh al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hassan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).

Kitab Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detil dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan dan sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi kasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

Price: RM 80.00

Related Books on Same Category

Fiqh Al-Waqi' : Fiqh Memahami...
PJ Ref : PJ-1627
RM 8.90
image
Al-Iqna Juz 1-2 ( A5 )
PJ Ref : JC-2273
RM 80.00
image
Kitab Sabilal Muhtadin
PJ Ref : JC-1814
RM 95.00
image
Siri Fiqh Islam Mudah - Korban dan...
PJ Ref : PJ-2569
RM 3.00