Fiqh Dalil

image


Author : Dr.Aidh Abdullah Al-Qarni
Pages : 517, Hardcover
Our Ref : PJ-2487
ISBN : 978-967-308-543-9

No votes yet
Fiqh Dalil

Synopsis :

Dalil-dalil Fiqh dari Al-Quran dan as-Summah merupakan sebuah karya yang disusun oleh seorang ilama tersohor iaitu Dr.Aidh Abdullah al-Qarni. Buku ini memuatakn perbincangan hukum-hukum fiqh berdasarkan dalil dari al-Quran dan al-Sunnah. Perbincangan fiqh dalam buku ini disusun dalam bentuk yang mudah dan padat dengan disertakan dalil al-Quran dan hadith sebagai sandaran hukum, sesuai dijadikan sebagai rujukan hukum bagi semua lapisan pembaca. Intipati buku ini disusun dari perbincangan tentang toharah, solat, pengurusan jenazah, sembelihan korban pakaian makanan. minuman, jihad dan zikir-zikir

Bagi isu fiqh yang melibatkan perbezaan mazhab dan pendapat ulama, pandangan yang rajih akan dikemukaan sebagai hukum, Justeru itu, buku ini disajikan untuk semua masyarakat awam dan mereka yang ingin mendalami agama serta limuwan yang akrif adlam dunia akademik di mana buku ini merupakan ringkasan
dari kepelbagaian karya fiqh Islam yang ada. Oleh kerana ringkasnya penyusunan banyaknya dalil serta tajamnya permasalahan yang dibahas dalam buku ini, maka ia akan memudahkan pembaca untuk menghafal dan mengingati setiap hukum dan dalilnya.

Price: RM 75.00

Related Books on Same Category

image
Siri Fiqh 4 Mazhab : Jual Beli
PJ Ref : PJ-2192
RM 62.00
image
Tahziib Syarah Al-Thahawiyah
PJ Ref : PJ-2225
RM 54.00
image
Fiqh Dalil
PJ Ref : PJ-2487
RM 75.00
image
Kaedah Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2271
RM 69.00