Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan Jenazah

image


Author : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al-Hashimi
Pages : 45, Paperback
Our Ref : PJ-2565
ISBN : 978-967-308-606-1

No votes yet
Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan Jenazah

Synopsis :

Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan Jenazah merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan pengurusan jenazah yang melibatkan empat kefarduan iaitu pemandian, pengkafanan, solat jenazah dan pengebumian. Di samping itu, dimuatkan juga amalan-amalan ketika
kematian seperti ucapan takziah, membaca al-Quran dan menziarahi zuhur.

Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.

Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Price: RM 3.00

Related Books on Same Category

PJ-1968.jpg
Fiqh Keutamaan (Fiqhul Aulawiyyat)
PJ Ref : PJ-1968
RM 49.00
image
Siri Fiqh Islam Mudah - Mandi Wajib
PJ Ref : PJ-2564
RM 3.00
image
Fathul Mu'in
PJ Ref : JC-1764
RM 75.00
image
Fiqh Dalil
PJ Ref : PJ-2487
RM 75.00