Adab-Adab Melamar, Malam Pengantin & Hak-Hak Suami Isteri

image


Author : Abdullah Nasih Ulwan
Pages : 118, Paperback ,
Our Ref : PJ-0418
ISBN : 983-077-432-5

Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)
Adab-Adab Melamar, Malam Pengantin & Hak-Hak Suami Isteri

Synopsis :

Dengan adanya perkahwinan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT maka anak-anak sentiasa dapat berbangga dengan keturunan yang dapat dihubungkan kepada bapa-bapa mereka, kerana pada keturunan ini terdapatnya satu pengiktirafan mereka yang hakiki, kemuliaan mereka dari segi kemanusiaan dan kebahagiaan mereka di segi kejiwaan. Sekiranya tidak ada perkahwinan, nescaya wujudlah di dalam masyarakat manusia itu anak-anak yang tidak mempunyai kemuliaan bagi mereka dan tidak adanya keturunan.

Dengan adanya perkahwinan, sesebuah masyarakat itu akan terpelihara daripada adanya kebebasan pergaulan, terpelihara anggota masyarakatnya daripada kerosakkan kerana keinginan hawa nafsu itu mengajak kepada jantina yang bukan sejenis yang boleh dilampiaskan melalui pernikahan yang dihalalkan oleh syarak dan perhubungan yang halal.

Price: RM 7.90

Related Books on Same Category

image
Pesan-pesan Pernikahan
PJ Ref : PJ-2249
RM 20.00
Hukum Hakam Perhahwinan
Hukum Hakam Perkahwinan
PJ Ref : PJ-0469
RM 32.00
PJ-1090.jpg
Tinta Pengasuh
PJ Ref : PJ-1090
RM 12.90
PJ-0160l.jpg
Poligami Yang Disalahertikan
PJ Ref : PJ-160
RM 8.00