Kenali Al-Quran

image


Author : Khairuddin Said
Pages : 252, Paperback
Our Ref : JC-2726
ISBN : 978-967-308-737-2

No votes yet
Kenali Al-Quran

Synopsis :

Buku Kenali Al-Quran disusunkan dengan matlamat untuk menyampaikan maklumat awal berkaitan dengan Al-Quran kepada khalayak. Berkenalan dengan Al-Quran terutamanya perkara yang berkaitan dengan sejarah dan isu-isu yang berkaitan denganNya mampu menzahirkan kehebatan Al-Quran dalam menitis masa dan perubahan manusia yang berinteraksi denganNya.

Semua isu yang dikemukakan merupakan perbincangan utama ulama yang terlibat dan banyak ditulis di dalam buku-buku berbahasa Arab. Penerbitan buku yang berkisar tentang Ulum Al-Quran dalam bahasa Melayu akan dapat menambah sumber rujukan kepada umat Islam yang dahagakan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh para mujtahid generasi awal.

Huraian setiap isu dalam buku ini dikemukan dengan ringkas dengan bersumberkan rujukan yang sahih. Pandangan dan perbahasan ulama mujtahid dalam bidang 'Ulum Al-Quran dan tafsir dikemukakan menurut pendapat yang lebih rajih.

Price: RM 35.00