Wahai Anak Muda Bangunlah!!

image


Author : Syaikh Mustafa Al - Ghalayain
Pages : 436, Hardcover
Our Ref : PJ-2148
ISBN : 978-967-308-299-5

No votes yet
Wahai Anak Muda Bangunlah!!

Synopsis :

Buku yang bertajuk 'Idhatun Naasyi'in ini adalah sebuah karya agung Syaikh Mustafa al-Ghalayain, seseorang yang menjadi inspirator gerakan anak-anak muda Islam di abad 20. Mustafa prihatin melihat generasi muda Islam kehilangan semangat juang dalam menegakkan harga diri dan agamanya.

Ianya berisi ucapan popular untuk membakar semangat generasi muda Islam dari kelesuannya. Inti persoalannya terletak pada akhalak, kerana akhlak bukan sekadar alat yang menbentuk manusia berlaku dengan kesopansantunan dalam berbuat, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang menbentuk keperibadian manusia menjadi lebih mulia.

Di dalam diri Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang menjadi pusat teladan semua muslim, tidak ditemukan satu pun akhlak yang tidak bagus: Keberanian, kepahlawanan, kejujuran, kasih sayang, kedermawanan dan seterusnya adalah akhlak mulia yang menjadi sumber kebesarannya. Ini yang sepatutnya diikuti generasi muda Islam yang ingin berjaya.

Price: RM 65.00

Related Books on Same Category

Koleksi Khutbah Jumaat 2
PJ Ref : PJ-1631
RM 9.90
Perjalanan Ke Akhirat
PJ Ref : PJ-0484
RM 7.90
Perjalanan Hakiki Jilid 12
PJ Ref : PJ-1219
RM 6.90
29 Mutiara Nasihat Dari Para Ulama...
PJ Ref : PJ-1672
RM 8.90