Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

image


Author : Safiyurrahman Mubarakfuri
Pages : 612, Hardcover
Our Ref : JC-2483
ISBN : 978-967-308-559-0

No votes yet
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

Synopsis :

Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Sheikh Safiyyur Rahman al-Mubarakfuri adalah kajian yang mendapat tempat pertama dalam "Penulisan Sirah Nabi Muhammad saw" yang dianjurkan oleh Rabitah Al-'Alam Al-Islami pada tahun 1979. Telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia.
Risalah Muhammad s.a.w merupakan satu peristiwa agung dalam sejarah manusia secara amnya dan terlebih khusus kepada bangsa Arab. Sirah perjalanan baginda merupakan teladan yang patut diikuti dan dijadikan sebagai tolak ukur alam mengharungi rona kehidupan. Hal ini sangat penting kerana apa yang dilakukan, diucapkan dan semua tingkah laku baginda adalah dalam kawalan, naungan dan bimbingan Allah SWT.
Penulis amat teliti ketika membuat penyelidikan dan panafsiran apabila melihat kepada sumbar fakta termasuk hadis dan Al-Qur'an. Konsep persejarahan yang disokong oleh beberapa ayat Al-Qur'an hampir menyamai Asbabul-Nuzul.Sementara terjemahan dalam Bahasa Melayu (serta huraian, syarahan dan pengajaran) mengundang pembaca untuk memahaminya dalam bahasa yang paling mudah...Insyaa Allah.

List Price: RM 95.00
Price: RM 66.50

Other Promotional Books

image
Syarah Hikam Abi Madyan
PJ Ref : JC-2143
RM 36.40
image
Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2096
RM 91.00
image
Fiqh Tasawwuf
PJ Ref : PJ-1434
RM 41.30
image
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box
PJ Ref : JC-2483
RM 66.50
image
Pemerintahan Kerajaan Dinasti Bani Ummayyah...
PJ Ref : PJ-2276
RM 33.60
image
Al-Iqna Juz 1-2 ( A5 )
PJ Ref : JC-2273
RM 56.00
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2 & 3
PJ Ref : JC-2272
RM 56.00
image
Mukhtasar Raheeq Al-Makhtum - (Sejarah Hidup...
PJ Ref : PJ-1606
RM 34.30