Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

image


Author : Sheikh Muhammad Bin Faramurz
Pages : 1425, Hardcover
Our Ref : JC-2498
ISBN : 978-967-308-567-5

No votes yet
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

Synopsis :

Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam merupakan sebuah karya fiqh mazhab al-Hanafi yang dikarang oleh Syeikh Muhammad bin Faramurz bin Ali atau dikenali sebagai Mulla al-Khusraw (wafat 885H) seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Kitab ini merupakan salah satu daripada karya fiqh turath dalam mazhab Hanafi.
Kitab ini membahaskan pelbagai persoalan fiqh bermula daripada kitab ibadah, kekeluargaan, muamalah, kehakiman sehingga wasiat berdasarkan pandangan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hassan, Imam Zufar dan ulama-ulama mazhab Hanafi yang lain.
Setiap hukum fiqih yang dibincangkan disertakan wahj istidal yakni kaedah pendalian yang menghasilkan hukum-hukum tersebut berdasarkan manhaj al-Hanafiyah.
Intipati kitab ini mengandungi matan-matan penting yang bersifat umum disertai dengan syarah dan fatwa yang menjelaskan keumumman matan tersebut supaya setiap persoalan fiqh dapat difahami dengan benar dan jelas. Kitab ini dinamakan sebagai Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam yang bermaksud Permata Para Hakim Dalam Menjelaskan Penjelasan Hukum.

List Price: RM 150.00
Price: RM 135.00

Other Promotional Books

image
Pandangan Al-Qur'an Terhadap Jiwa...
PJ Ref : JC-2215
RM 39.20
image
Hayatus Sahabah : The Lives Of The Sahabah...
PJ Ref : JC-2319
RM 81.00
image
Sejarah Rasul Ulul Azmi Terbesar
PJ Ref : JC-1499
RM 135.00
image
Fathul Wahhab Syarah Manhaj Al - Thullab...
PJ Ref : JC-2345
RM 198.00
image
Mutiara Ayat-ayat Cinta Di Dalam Al-Quran...
PJ Ref : JC-2533
RM 105.00
image
Mukhtasar Sunan Abu Daud ( Koleksi Hadith-...
PJ Ref : JC-2622
RM 108.00
image
Nihayah Al - Zain Fi Irshad Al - Mubtadi...
PJ Ref : JC-2497
RM 112.50
image
Inilah Hakikat Islam
PJ Ref : pj-2218
RM 37.80