Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

image


Author : Sheikh Muhammad Bin Faramurz
Pages : 1425, Hardcover
Our Ref : JC-2498
ISBN : 978-967-308-567-5

No votes yet
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

Synopsis :

Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam merupakan sebuah karya fiqh mazhab al-Hanafi yang dikarang oleh Syeikh Muhammad bin Faramurz bin Ali atau dikenali sebagai Mulla al-Khusraw (wafat 885H) seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Kitab ini merupakan salah satu daripada karya fiqh turath dalam mazhab Hanafi.
Kitab ini membahaskan pelbagai persoalan fiqh bermula daripada kitab ibadah, kekeluargaan, muamalah, kehakiman sehingga wasiat berdasarkan pandangan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hassan, Imam Zufar dan ulama-ulama mazhab Hanafi yang lain.
Setiap hukum fiqih yang dibincangkan disertakan wahj istidal yakni kaedah pendalian yang menghasilkan hukum-hukum tersebut berdasarkan manhaj al-Hanafiyah.
Intipati kitab ini mengandungi matan-matan penting yang bersifat umum disertai dengan syarah dan fatwa yang menjelaskan keumumman matan tersebut supaya setiap persoalan fiqh dapat difahami dengan benar dan jelas. Kitab ini dinamakan sebagai Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam yang bermaksud Permata Para Hakim Dalam Menjelaskan Penjelasan Hukum.

List Price: RM 150.00
Price: RM 105.00

Other Promotional Books

image
Kesalahan-kesalahan Orang Yang Bersolat
PJ Ref : PJ-1972
RM 42.00
image
Riyadhus Solihin (Terjemaahan Bahasa Melayu...
PJ Ref : JC-2141
RM 105.00
image
Fikah Hari Jumaat : Hebatnya Kemuliaan,...
PJ Ref : JC-2543
RM 105.00
image
230 Khutbah Rasulullah S.A.W.
PJ Ref : JC-2537
RM 91.00
image
Sunan Al-Daraqutni - Himpunan Hadith-hadith...
PJ Ref : JC-2544
RM 115.50
image
Mukhtasar Sunan Ibn Majah
PJ Ref : JC-2510
RM 105.00
image
77 Tokoh Wanita Yang Berpengaruh Dalam...
PJ Ref : JC-2417
RM 80.50
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2 & 3
PJ Ref : JC-2272
RM 56.00