Isu-isu Fiqh Antara Mazhab

image


Author : Asmaji Muchtar / Naufal Ahmad Rijalul Alam
Pages : 1176, Hardcover
Our Ref : JC-2419
ISBN : 978-967-308-522-4

No votes yet
Isu-isu Fiqh Antara Mazhab

Synopsis :

Buku yang bertajuk isu-isu Fiqh Antara Mazhab ini adalah sebuah karya yang didasarkan kepada beberapa kitab fiqh seperti al-Umm karangan Imam al-Shafi'i, al-Muwatha karangan Imam Malik, Musnad karangan Ibn Hanbal, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibn Rusyd, al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah karangan Abdur Rahman al-Jazairi, Fiqh al-Sunnah karangan Sayid Sabiq dan sebagainya. Perbincangan yang terkandung di dalam buku ini difokuskan kepada masalah ibadah, halal haram dan muamalat. Penekanan terhadap masalah ini didasarkan pada reality yang berlaku bahawa masih ramai kaum muslimin sehinga kini belum memahami erti perbezaan dalam masalah fiqhiyah. Munculnya tradisi kemazhaban sering difahami sebagai reality perselisihan yang menjurus kepada perpecahan umat.
Perbezaan pendapat atau pemahaman dalam fiqh yang berkaitan dengan masalah furu'iyah adalah sesuatu yang biasa kerana dasar-dasar yang dijadikan perbezaan itu berasal dari sumber yang sama, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Jika dalam memahami penafsiran kedua-dua sumber ini berbeza, tidak bererti ijtihad yang dilakukan oleh mazhab tidak benar. Kemunculan perbezaan persepsi mazhab merupakan khazanah kekayaan intelektual yang menawarkan pelbagai pilihan bagi kita untuk diimplementasikan dalam ibadah. Hayatilah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang menyebut bahawa perbezaan yang berlaku dalam kalangan umatnya merupakan suatu rahmat. Semoga buku ini dapat memberi sumbangan yang bermanfaat dalam memperbetulkan persepsi kita terhadap permasalahan furu'iyah yang seharusnya tidak perlu dirumitkan.

List Price: RM 135.00
Price: RM 121.50

Other Promotional Books

image
Kamus Lengkap : Melayu - Arab - Inggeris...
PJ Ref : JC-0190
RM 32.40
image
Mengenal 90 Perintah & Larangan
PJ Ref : JC-2534
RM 98.00
image
Mutiara Ayat-ayat Cinta Di Dalam Al-Quran...
PJ Ref : JC-2533
RM 105.00
image
Mukhtasar Sunan Al-Tirmidzi
PJ Ref : JC-2509
RM 135.00
image
Mukhtasar Sunan Al-Nasa'i
PJ Ref : JC-2512
RM 144.00
image
Kunci Agar Terhindar Dari Kesusahan &...
PJ Ref : JC-2411
RM 108.00
image
Adab Bersuluk dan Kaifiyat Berkhatam
PJ Ref : PJ-2742
RM 9.90
image
Mukhtasar Sunan Abu Daud
PJ Ref : JC-2511
RM 139.50