Kenali Al-Quran

image


Author : Khairuddin Said
Pages : 212, Hardcover
Our Ref : PJ-2168
ISBN : 978-967-308-311-4

No votes yet
Kenali Al-Quran

Synopsis :

Buku kenali Al-Qur'an disusunkan dengan matlamat untuk menyampaikan maklumat awal berkaitan dengan Al-Qur'an kepada khalayak. Berkenalan dengan Al-Qur'an terutamanya perkara yang berkaitan dengan sejarah dan isu-isu yang berkaitan dengannya mampu menzahirkan kehebatan Al-Qur'an dalam menitis masa dan peribahan manusia yang berinteraksi dengannya. Semua isu yang dikemukakan merupakan perbincangan utama ulama yang terlibat dan banyak ditulis di dalam buku-buku berbahasa Arab. Penerbitan buku yang berkisar tentang Ulum Al-Qur'an dalam bahasa Melayu akan dapat menambah sumber rujukan kepada umat Islam yang dahagakan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh para mujtahid generasi awal.
Huraian setiap isu dalam buku ini dikemukan dengan ringkas dengan bersumberkan rujukan yang sahih. Pandangan dan perbahasan ulama yang mujtahid dalam bidang 'Ulum Al-Qur'an dan tafsir dianalisis dan dikemukakan menurut pendapat yang lebih rajah.

List Price: RM 45.00
Price: RM 31.50

Other Promotional Books

image
Perluasan Empayar Islam
PJ Ref : PJ-2235
RM 30.80
image
Fenomena Al-Quran
PJ Ref : PJ-2227
RM 34.30
image
77 Tokoh Wanita Yang Berpengaruh Dalam...
PJ Ref : JC-2417
RM 80.50
image
Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Jilid 1-2...
PJ Ref : JC-1818 / 19
RM 126.00
image
Kisah 25 Nabi-Nabi
PJ Ref : PJ-1605
RM 41.30
image
Mengenal 90 Perintah & Larangan
PJ Ref : JC-2534
RM 98.00
image
Ulasan Al-Hikam
PJ Ref : PJ-1435
RM 41.30
image
Sunan Ad-Darimi
PJ Ref : JC-2298
RM 108.50