Mukhtasar Sunan Al-Tirmidzi

image


Author : Dr.Mustafa Dib Al-Bugha
Pages : 1453, Hardcover
Our Ref : JC-2509
ISBN : 978-967-308-570-5

No votes yet
Mukhtasar Sunan Al-Tirmidzi

Synopsis :

Mukhtasar Sunan Al-Tirmidzi merupakan ringkasan koleksi hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi atau nama sebenar beliau Imam al-Hafiz Muhamamd Bin Isa al-Tirmidzi. Ringkasan hadith-hadith Imam al-Tirmidzi ini disusun oleh Dr.Mustafa Dib Al-Bugha. Koleksi hadith-hadith ini turut diberi syarah atau penejlasan pada matan-matannya.
Penyusun juga hanya membataskan rangkuman pada hadith-hadith yang berstatus mauquf kepada Nabi saw sahaja. Begitu juga pada athar-athar yang berstatus marfu' kepada para sahabat. Turut disertakan juga beberapa hukum fiqh ringkas yang disebutkan selepas matan berkaitan dengan hadith berkenaan. Jika hadith atau athar tersebut memiliki dua riwayat atau lebih dengan perbezaan yang sangat ketara, penyusun menyebut kesemua riwayat yang pelbagai itu. Selain itu, penyusun juga mengemukakan hadith-hadith dan athar-athar dari pelbagai sanad dengan mencukupkan sebutan daripada sahabat sahaja, kecuali jika memang diperlukan untuk menyebut para tabi'in atau selainnya.

List Price: RM 150.00
Price: RM 105.00

Other Promotional Books

image
Fiqh Tasawwuf
PJ Ref : PJ-1434
RM 41.30
image
Isra' Dan Mi'raj
PJ Ref : PJ-1791
RM 27.30
image
Mengenal 90 Perintah & Larangan
PJ Ref : JC-2534
RM 98.00
image
Fikah Ibadat Mazhab Imam Syafii
PJ Ref : PJ-1581
RM 24.50
image
Mukhtasar Raheeq Al-Makhtum - (Sejarah Hidup...
PJ Ref : PJ-1606
RM 34.30
image
Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2096
RM 91.00
image
Sifat 20 Ilmu Tauhid Awaluddin Ma'...
PJ Ref : PJ-1140
RM 31.50
image
Perluasan Empayar Islam
PJ Ref : PJ-2235
RM 30.80