Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

image


Author : Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini
Pages : 1316, Hardcover
Our Ref : JC-2366
ISBN : 978-967-308-467-8

No votes yet
Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

Synopsis :

Kitab Kifayah al-akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.
Nama penuh kitab ini ialah Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar. Biasanya ia disebut dengan Kifayatul Akhyar sahaja. Ia merupakan syarah atau huraian kepada Kitab Ghayah al-Taqrib atau terkenal sebagai Matn Abu Syuja'. Iaitu kitab yang ringkas, yang disusun oelh al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hassan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).
Kitab Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detil dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan dan sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi kasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

List Price: RM 140.00
Price: RM 98.00

Other Promotional Books

image
Kitab Sabilal Muhtadin
PJ Ref : JC-1814
RM 66.50
image
Sejarah 4 Khalifah
PJ Ref : JC-1910
RM 84.00
image
Sifat 20 Ilmu Tauhid Awaluddin Ma'...
PJ Ref : PJ-1140
RM 31.50
image
Manasik Haji & Umrah Menurut Imam Nawawi...
PJ Ref : PJ-1768
RM 34.30
image
Pemerintahan Kerajaan Dinasti Bani Ummayyah...
PJ Ref : PJ-2276
RM 33.60
image
Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran...
PJ Ref : JC-2069
RM 84.00
image
Wahai Ibu ! Wahai Ayah !
PJ Ref : PJ-1632
RM 21.00
image
Isra' Dan Mi'raj
PJ Ref : PJ-1791
RM 27.30