Pelbagai Pelajaran Di Bulan Ramadhan

image


Author : Dr. A'idh Bin Abdullah Al-Qarni
Pages : 352, Hardcover
Our Ref : PJ-2540
ISBN : 978-967-308-600-9

No votes yet
Pelbagai Pelajaran Di Bulan Ramadhan

Synopsis :

Nama lengkap penulis adalah A'idh Bin Abdullah bin A'idh Majdu' al-Qarni.
Beliau dilahirkan pada tahun 1379 Hijriah di daerah al-Qarn di kawasan selatan kerajaan Arab Sa'udi. Dia berhasil mendapatkan sijil degree dari Universiti al-Imam Muhamamd bin Saud al-Islamiyah fakulti Usuluddin pada tahun 1403/1404 Hijriah.

Manakala sijil sarjana dalam bidang Hadis diperolehnya pada tahun 1408 Hijriah dengan tajuk disertai "al-Bid'ah wa Atsaruha fi al-Dirayah wa al-Riwayah." Sedangkan sijil Doktor diperoleh dari Universiti al-Imam pada tahun 1422 Hijriah dengan tajuk Tesis : "Dirasah wa Tahqiq Kitab al-Mufham Ala Shahih Muslim li al-Qurthubi."

Beliau memiliki lebih dari lapan ratus kaset Islami yang berisi khutbah, syarahan ilmu, muhadharah, kumpulan syair dan juga hasil pertemuan sastera. Beliau hafal al-Quran al-Karim dan kitab Bulugh al-Maram dan juga hafal lebih dari lima ribu hadis serta hafal lebih dari sepuluh ribu bait syair.

Beliau sering menyampaikan makalah dalam seminar dan muhadharah. Beliau juga suka memberi nasihat dalam muktamar para pemuda Arab Muslim, muktamar al-Kitab wa al-Sunnah di Amerika Syarikat. Selain itu, beliau juga sering memberi nasihat di kelab-kelab sastera serta di pelbagai university dalam pertemuan kebudayaan dan peradaban.

Price: RM 55.00

Related Books on Same Category

Menyingkap Rahsia Dan Hikmah Haji...
PJ Ref : PJ-1141
RM 10.90
Risalah Panduan Puasa
PJ Ref : PJ-1276
RM 2.90
Mohd. Zul Helmi
Persoalan Ibadah Puasa
PJ Ref : PJ-0306
RM 13.50
image
Doa Manasik Haji Dan Umrah
PJ Ref : PJ-2643
RM 5.90