Ensiklopedia Kehidupan Sahabat Wanita Nabi Muhammad s.a.w

image


Author : Dr.Muhammad Sa'id Mubayyadh
Pages : 1065, Hardcover
Our Ref : JC-2070
ISBN : 978-964-308-207-0

Your rating: None Average: 4.3 (4 votes)
Ensiklopedia Kehidupan Sahabat Wanita Nabi Muhammad s.a.w

Synopsis :

Bahan biografi para sahabat wanita ini diambil dari buku-buku turath yang menjadi rujukan utama dalam penulisan sejarah atau biografi. 1)Penulis telah mengambil data dari rujukan tertua dalam kajian ini, iaitu kitab al-Tabaqat al-Kubra karya Ibnu Sa'd. Dalam menjelaskan kejadian atau sifat seseorang, hanya dicantumkan satu atau dua hadith yang berkaitan dengan hal itu sahaja. Bila perbahasan tersebut mempunyai banyak riwayat maka dicantumkan semua riwayat.Hanya ditulis:" Fulan dan Fulan juga meriwayatkan tentang hal ini atau "Fulan dan fulan juga meriwayatkan cerita yang serupa." Sikap ini diambil supaya tidak terjadi banyak pergulungan dalam satu perbahasan, kerana pengulangan akan menyebabkan bosan dan jemu pada pembaca. 2)Kemudian dicatat data-data tambahan yang diambil dari kitab-kitab biografi yang lainnya, iaitu dimulakan dari kitab al-Ishabah, al-Isti'ab,Usdul Ghabah, Shifah al-Shafwah dan kitab-kitab lainnya yang merupakan rujukan utama dalam kajian ini yang mengandungi keterangan- keterangan penting dan juga pembetulan-pembetulan. Adapun keterangan yang sudah disinggung dalam kitab al-Tabaqat tidak dijelaskan lagi,kerana (sebagaimana kita ketahui) kebanyakan kitab biografi menjadikan kitab al-Tabaqat sebagai rujukan utama. 3)Untuk memperkuat keaslian rujukan disertakan sumber rujukan data yang diambil dengan menyebutkan nama kitab dan muka surat. 4)Biografi para sahabat wanita ini disusun berasakan urutan abjab Arab, supaya mudah untuk mencarinya. 5)Kadang-kala ada perbezaan pendapat dalam penyebutan beberapa nama sahabat wanita, oleh kerana itu dicatat juga perbezaan-perbezaan pendapat tersebut. Metod ini diharap akan memudahkan para pengkaji biografi sahabat wanita, sehingga waktu mereka tidak akan banyak terbuang dengan mengkaji beragam kitab turath yang banyak jumlahnya.

Price: RM 108.00

Related Books on Same Category

Siri Para Sahabat Yang Telah...
PJ Ref : PJ-1177
RM 9.90
PJ-2087.jpg
Nabi Allah Nuh a.s
PJ Ref : PJ-2087
RM 12.90
image
Siri Pahlawan Sahabat : Amru Ibnu...
PJ Ref : PJ-2456
RM 19.90
PJ-2089.jpg
Nabi Allah Ibrahim a.s &...
PJ Ref : PJ-2089
RM 19.90