Meluruskan Pemahaman Jihad Mengikut Panduan Al-Quran

image


Author : Abu Mazaya Al-Hafiz
Pages : 188, Hardcover
Our Ref : PJ-1757
ISBN : 983-3817-51-3

No votes yet
Meluruskan Pemahaman Jihad Mengikut Panduan Al-Quran

Synopsis :

Jihad adalah satu eleman yang sangat penting dalam agama, berkedudukan tinggi dalam diri seorang muslim bahkan disifatkan sebagai kayu pengukur keimanan individu tersebut. Seruan jihad merangkumi pelbagai erti, seperti berdakwah, berjuang, menahan nafsu dan juga berperang dengan mengangkat senjata. Malangnya, segelintir orang atau sesetengah kumpulan menggangap jihad sebagai perang suci semata-mata sehingga hal ini memjejaskan imej Islam yang mempunyai fitrah sebagai rahmah li al-'AlamEn.

Jihad dengan pelbagai dimensi dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w menerusi perjuangan dan dakwah baginda s.a.w di Mekah dan Madinah dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya: menyeru kebaikan dan mencegah kejahatan (al-Amr bi al-Ma'rEF wa nahy 'an al-Munkar), menyatupadukan berbilang kaum yang berlainan etnik, membentuk masyarakat Islam dan juga dengan berperang bagi mendaulatkan kalimah tauhid dan mempertahankan diri.
Buku ini memberikan penjelasan dan gambaran yang benar mengikut neraca al-Quran dan al-Sunnah tentang hal ehwal jihad dari berbagai aspek: kepentingan hukum, kesyumulan, dan fenomenanya yang berkembang seperti: antara kasih sayang dan keganasan, antara perdamaian dan peperangan serta jihad dan perang suci.

Price: RM 39.00

Related Books on Same Category

image
Pesanan Nabi SAW Dalam Mimpi Orang...
PJ Ref : PJ-2386
RM 16.90
PJ-0174l.jpg
Godaan Syaitan
PJ Ref : PJ-174
RM 16.50
Seni Menurut Perspektif Islam
PJ Ref : PJ-0896
RM 9.90
Fahaman Wahabi Menular : Satu...
PJ Ref : PJ-1588
RM 12.00