Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

image


Author : Safiyurrahman Mubarakfuri
Pages : 612, Hardcover
Our Ref : JC-2483
ISBN : 978-967-308-559-0

No votes yet
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

Synopsis :

Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Sheikh Safiyyur Rahman al-Mubarakfuri adalah kajian yang mendapat tempat pertama dalam "Penulisan Sirah Nabi Muhammad saw" yang dianjurkan oleh Rabitah Al-'Alam Al-Islami pada tahun 1979. Telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia.
Risalah Muhammad s.a.w merupakan satu peristiwa agung dalam sejarah manusia secara amnya dan terlebih khusus kepada bangsa Arab. Sirah perjalanan baginda merupakan teladan yang patut diikuti dan dijadikan sebagai tolak ukur alam mengharungi rona kehidupan. Hal ini sangat penting kerana apa yang dilakukan, diucapkan dan semua tingkah laku baginda adalah dalam kawalan, naungan dan bimbingan Allah SWT.
Penulis amat teliti ketika membuat penyelidikan dan panafsiran apabila melihat kepada sumbar fakta termasuk hadis dan Al-Qur'an. Konsep persejarahan yang disokong oleh beberapa ayat Al-Qur'an hampir menyamai Asbabul-Nuzul.Sementara terjemahan dalam Bahasa Melayu (serta huraian, syarahan dan pengajaran) mengundang pembaca untuk memahaminya dalam bahasa yang paling mudah...Insyaa Allah.

List Price: RM 95.00
Price: RM 85.50

Other Promotional Books

image
Sejarah 4 Khalifah
PJ Ref : JC-1910
RM 108.00
image
Ensiklopedia Kehidupan Sahabat Wanita Nabi...
PJ Ref : JC-2070
RM 108.00
image
Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i
PJ Ref : JC-2096
RM 117.00
image
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jil 1-4
PJ Ref : JC-2484
RM 108.00
image
Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W.
PJ Ref : JC-0098
RM 31.50
image
75 Tokoh Yang Terpahat Dalam Lipatan Sejarah...
PJ Ref : JC-2435
RM 66.50
image
Mukhtasar Sunan Al-Nasa'i
PJ Ref : JC-2512
RM 144.00
image
Tafsir Surah Al-Fatihah Dan Surah Al-Baqarah...
PJ Ref : JC-0199
RM 29.40