Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

image


Author : Safiyurrahman Mubarakfuri
Pages : 612, Hardcover
Our Ref : JC-2483
ISBN : 978-967-308-559-0

No votes yet
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

Synopsis :

Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Sheikh Safiyyur Rahman al-Mubarakfuri adalah kajian yang mendapat tempat pertama dalam "Penulisan Sirah Nabi Muhammad saw" yang dianjurkan oleh Rabitah Al-'Alam Al-Islami pada tahun 1979. Telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia.
Risalah Muhammad s.a.w merupakan satu peristiwa agung dalam sejarah manusia secara amnya dan terlebih khusus kepada bangsa Arab. Sirah perjalanan baginda merupakan teladan yang patut diikuti dan dijadikan sebagai tolak ukur alam mengharungi rona kehidupan. Hal ini sangat penting kerana apa yang dilakukan, diucapkan dan semua tingkah laku baginda adalah dalam kawalan, naungan dan bimbingan Allah SWT.
Penulis amat teliti ketika membuat penyelidikan dan panafsiran apabila melihat kepada sumbar fakta termasuk hadis dan Al-Qur'an. Konsep persejarahan yang disokong oleh beberapa ayat Al-Qur'an hampir menyamai Asbabul-Nuzul.Sementara terjemahan dalam Bahasa Melayu (serta huraian, syarahan dan pengajaran) mengundang pembaca untuk memahaminya dalam bahasa yang paling mudah...Insyaa Allah.

List Price: RM 95.00
Price: RM 85.50

Other Promotional Books

image
Sunan Al-Daraqutni - Himpunan Hadith-hadith...
PJ Ref : JC-2544
RM 148.50
image
Ensiklopedia Kehidupan Sahabat Wanita Nabi...
PJ Ref : JC-2070
RM 108.00
image
Pemerintahan Kerajaan Dinasti Bani Ummayyah...
PJ Ref : PJ-2276
RM 43.20
image
Tafsir Mimpi Lengkap
PJ Ref : PJ-1567
RM 40.50
image
Israk & Mi'raj : Pengembaraan Yang...
PJ Ref : PJ-2580
RM 8.72
image
Wasiat 4 Imam
PJ Ref : PJ-1918
RM 58.50
image
Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Jilid 1-2...
PJ Ref : JC-1818 / 19
RM 162.00
image
Kesalahan-kesalahan Terhadap Fakta-fakta...
PJ Ref : PJ-1562
RM 44.10