Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

image


Author : Safiyurrahman Mubarakfuri
Pages : 612, Hardcover
Our Ref : JC-2483
ISBN : 978-967-308-559-0

No votes yet
Ar - Rahiq Al - Makhtum ( H/C ) / Box

Synopsis :

Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Sheikh Safiyyur Rahman al-Mubarakfuri adalah kajian yang mendapat tempat pertama dalam "Penulisan Sirah Nabi Muhammad saw" yang dianjurkan oleh Rabitah Al-'Alam Al-Islami pada tahun 1979. Telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia.
Risalah Muhammad s.a.w merupakan satu peristiwa agung dalam sejarah manusia secara amnya dan terlebih khusus kepada bangsa Arab. Sirah perjalanan baginda merupakan teladan yang patut diikuti dan dijadikan sebagai tolak ukur alam mengharungi rona kehidupan. Hal ini sangat penting kerana apa yang dilakukan, diucapkan dan semua tingkah laku baginda adalah dalam kawalan, naungan dan bimbingan Allah SWT.
Penulis amat teliti ketika membuat penyelidikan dan panafsiran apabila melihat kepada sumbar fakta termasuk hadis dan Al-Qur'an. Konsep persejarahan yang disokong oleh beberapa ayat Al-Qur'an hampir menyamai Asbabul-Nuzul.Sementara terjemahan dalam Bahasa Melayu (serta huraian, syarahan dan pengajaran) mengundang pembaca untuk memahaminya dalam bahasa yang paling mudah...Insyaa Allah.

List Price: RM 95.00
Price: RM 66.50

Other Promotional Books

image
Mukhtasar Sunan Al-Tirmidzi
PJ Ref : JC-2509
RM 105.00
image
Naungan Kitab Allah
PJ Ref : PJ-2216
RM 31.50
image
Sejarah Rasul Ulul Azmi Terbesar
PJ Ref : JC-1499
RM 105.00
image
Sunan Ad-Darimi
PJ Ref : JC-2298
RM 108.50
image
Wahai Ibu ! Wahai Ayah !
PJ Ref : PJ-1632
RM 21.00
image
Perluasan Empayar Islam
PJ Ref : PJ-2235
RM 30.80
image
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam
PJ Ref : JC-2498
RM 105.00
image
Pangkal Kekuatan Islam
PJ Ref : PJ-2217
RM 37.80