Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

image


Author : Sheikh Muhammad Bin Faramurz
Pages : 1425, Hardcover
Our Ref : JC-2498
ISBN : 978-967-308-567-5

No votes yet
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam

Synopsis :

Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam merupakan sebuah karya fiqh mazhab al-Hanafi yang dikarang oleh Syeikh Muhammad bin Faramurz bin Ali atau dikenali sebagai Mulla al-Khusraw (wafat 885H) seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Kitab ini merupakan salah satu daripada karya fiqh turath dalam mazhab Hanafi.
Kitab ini membahaskan pelbagai persoalan fiqh bermula daripada kitab ibadah, kekeluargaan, muamalah, kehakiman sehingga wasiat berdasarkan pandangan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hassan, Imam Zufar dan ulama-ulama mazhab Hanafi yang lain.
Setiap hukum fiqih yang dibincangkan disertakan wahj istidal yakni kaedah pendalian yang menghasilkan hukum-hukum tersebut berdasarkan manhaj al-Hanafiyah.
Intipati kitab ini mengandungi matan-matan penting yang bersifat umum disertai dengan syarah dan fatwa yang menjelaskan keumumman matan tersebut supaya setiap persoalan fiqh dapat difahami dengan benar dan jelas. Kitab ini dinamakan sebagai Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam yang bermaksud Permata Para Hakim Dalam Menjelaskan Penjelasan Hukum.

List Price: RM 150.00
Price: RM 135.00

Other Promotional Books

image
Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W.
PJ Ref : JC-0098
RM 31.50
image
Khadijah Ummul Mukminin
PJ Ref : JC-1985
RM 40.50
image
Kisah 25 Nabi-Nabi
PJ Ref : PJ-1605
RM 41.30
image
Kesalahan-kesalahan Orang Yang Bersolat
PJ Ref : PJ-1972
RM 54.00
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2 & 3 (A5...
PJ Ref : JC-2272
RM 72.00
image
Mengenal 90 Perintah & Larangan
PJ Ref : JC-2534
RM 98.00
image
Mereka yang Dijamin Syurga & Neraka
PJ Ref : JC-2433
RM 108.50
image
Kenali Al-Quran
PJ Ref : PJ-2168
RM 40.50