Isu-isu Fiqh Antara Mazhab

image


Author : Asmaji Muchtar / Naufal Ahmad Rijalul Alam
Pages : 1176, Hardcover
Our Ref : JC-2419
ISBN : 978-967-308-522-4

No votes yet
Isu-isu Fiqh Antara Mazhab

Synopsis :

Buku yang bertajuk isu-isu Fiqh Antara Mazhab ini adalah sebuah karya yang didasarkan kepada beberapa kitab fiqh seperti al-Umm karangan Imam al-Shafi'i, al-Muwatha karangan Imam Malik, Musnad karangan Ibn Hanbal, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibn Rusyd, al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah karangan Abdur Rahman al-Jazairi, Fiqh al-Sunnah karangan Sayid Sabiq dan sebagainya. Perbincangan yang terkandung di dalam buku ini difokuskan kepada masalah ibadah, halal haram dan muamalat. Penekanan terhadap masalah ini didasarkan pada reality yang berlaku bahawa masih ramai kaum muslimin sehinga kini belum memahami erti perbezaan dalam masalah fiqhiyah. Munculnya tradisi kemazhaban sering difahami sebagai reality perselisihan yang menjurus kepada perpecahan umat.
Perbezaan pendapat atau pemahaman dalam fiqh yang berkaitan dengan masalah furu'iyah adalah sesuatu yang biasa kerana dasar-dasar yang dijadikan perbezaan itu berasal dari sumber yang sama, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Jika dalam memahami penafsiran kedua-dua sumber ini berbeza, tidak bererti ijtihad yang dilakukan oleh mazhab tidak benar. Kemunculan perbezaan persepsi mazhab merupakan khazanah kekayaan intelektual yang menawarkan pelbagai pilihan bagi kita untuk diimplementasikan dalam ibadah. Hayatilah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang menyebut bahawa perbezaan yang berlaku dalam kalangan umatnya merupakan suatu rahmat. Semoga buku ini dapat memberi sumbangan yang bermanfaat dalam memperbetulkan persepsi kita terhadap permasalahan furu'iyah yang seharusnya tidak perlu dirumitkan.

List Price: RM 135.00
Price: RM 94.50

Other Promotional Books

image
Mukhtasar Sunan Al-Nasa'i
PJ Ref : JC-2512
RM 112.00
image
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jil 1-4
PJ Ref : JC-2484
RM 84.00
image
Fathul Wahhab Syarah Manhaj Al - Thullab...
PJ Ref : JC-2345
RM 154.00
image
Fiqh Tasawwuf
PJ Ref : PJ-1434
RM 41.30
image
Kitab Sabilal Muhtadin
PJ Ref : JC-1814
RM 66.50
image
Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W.
PJ Ref : JC-0098
RM 31.50
image
Wasiat Agung 4 Khalifah
PJ Ref : JC-2124
RM 98.00
image
Kisah 25 Nabi-Nabi
PJ Ref : PJ-1605
RM 41.30