Kenali Al-Quran

image


Author : Khairuddin Said
Pages : 212, Hardcover
Our Ref : PJ-2168
ISBN : 978-967-308-311-4

No votes yet
Kenali Al-Quran

Synopsis :

Buku kenali Al-Qur'an disusunkan dengan matlamat untuk menyampaikan maklumat awal berkaitan dengan Al-Qur'an kepada khalayak. Berkenalan dengan Al-Qur'an terutamanya perkara yang berkaitan dengan sejarah dan isu-isu yang berkaitan dengannya mampu menzahirkan kehebatan Al-Qur'an dalam menitis masa dan peribahan manusia yang berinteraksi dengannya. Semua isu yang dikemukakan merupakan perbincangan utama ulama yang terlibat dan banyak ditulis di dalam buku-buku berbahasa Arab. Penerbitan buku yang berkisar tentang Ulum Al-Qur'an dalam bahasa Melayu akan dapat menambah sumber rujukan kepada umat Islam yang dahagakan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh para mujtahid generasi awal.
Huraian setiap isu dalam buku ini dikemukan dengan ringkas dengan bersumberkan rujukan yang sahih. Pandangan dan perbahasan ulama yang mujtahid dalam bidang 'Ulum Al-Qur'an dan tafsir dianalisis dan dikemukakan menurut pendapat yang lebih rajah.

List Price: RM 45.00
Price: RM 31.50

Other Promotional Books

image
Minhaj Al-'Abidin
PJ Ref : JC-1392
RM 38.50
image
Isu-isu Fiqh Antara Mazhab
PJ Ref : JC-2419
RM 94.50
image
Ulasan Al-Hikam
PJ Ref : PJ-1435
RM 41.30
image
63 Sifat & Watak Yahudi Di dalam Al-...
PJ Ref : JC-2418
RM 73.50
image
Fenomena Al-Quran
PJ Ref : PJ-2227
RM 34.30
image
Duraral-Hukkam Fi Syarh Ghuraral-Ahkam
PJ Ref : JC-2498
RM 105.00
image
Fiqh 4 Mazhab Juzuk 1,2,3,4 & 5
PJ Ref : JC-2122
RM 175.00
image
Mukhtasar Raheeq Al-Makhtum - (Sejarah Hidup...
PJ Ref : PJ-1606
RM 34.30