Mukhtasar Sunan Ibn Majah

image


Author : Dr.Mustafa Dib Al-Bugha
Pages : 1474, Hardcover
Our Ref : JC-2510
ISBN : 978-967-308-571-2

No votes yet
Mukhtasar Sunan Ibn Majah

Synopsis :

Mukhtasar Sunan Ibn Majah merupakan ringkasan koleksi hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah atau nama sebenar beliau Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazmi (ibn Majah). Ringkasan hadith-hadith Imam Ibn Majah ini disusun oleh Dr.Mustafa Dib al-Bugha. Koleksi hadith-hadith ini turut diberi syarah atau penjelasan pada matan-matannya.
Penyusun juga hanya membataskan rangkuman pada hadith-hadith yang berstatus mauquf kepada Nabi saw sahaja. Begitu juga pada athar-athar yang berstatus marfu' kepada para sahabat. Turut diserta juga beberapa hukum fiqh ringkas yang disebutkan selepas matan berkaitan dengan hadith berkenaan. Jika hadith atau athar tersebut memiliki dua riwayat atau lebih dengan perbezaan yang sangat ketara, penyusun menyebut kesemua riwayat yang pelbagai itu. Selain itu, penyusun juga mengemukakan hadith-hadith dan athar-athar dari pelbagai sanad dengan mencukupkan sebutan daripada sahabat sahaja, kecuali jika memang diperlukan untuk menyebut para tabi'in atau selainnya.

List Price: RM 150.00
Price: RM 135.00

Other Promotional Books

image
Mengenal 90 Perintah & Larangan
PJ Ref : JC-2534
RM 98.00
image
Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Jilid 1-2...
PJ Ref : JC-1818 / 19
RM 162.00
image
Doa Dan Amalan Dalam Bulan Ramadhan
PJ Ref : PJ-2641
RM 5.50
image
Mukhtasar Sahih Muslim / Box ( H/C )
PJ Ref : JC-2323
RM 162.00
image
Jejak Orang-Orang Soleh
PJ Ref : JC-0200
RM 25.00
image
Fiqh Tasawwuf
PJ Ref : PJ-1434
RM 53.10
image
Kesalahan-kesalahan Terhadap Fakta-fakta...
PJ Ref : PJ-1562
RM 44.10
image
Perluasan Empayar Islam
PJ Ref : PJ-2235
RM 39.60