Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

image


Author : Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini
Pages : 1316, Hardcover
Our Ref : JC-2366
ISBN : 978-967-308-467-8

No votes yet
Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

Synopsis :

Kitab Kifayah al-akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.
Nama penuh kitab ini ialah Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar. Biasanya ia disebut dengan Kifayatul Akhyar sahaja. Ia merupakan syarah atau huraian kepada Kitab Ghayah al-Taqrib atau terkenal sebagai Matn Abu Syuja'. Iaitu kitab yang ringkas, yang disusun oelh al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hassan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).
Kitab Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detil dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan dan sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi kasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

List Price: RM 140.00
Price: RM 126.00

Other Promotional Books

image
Pangkal Kekuatan Islam
PJ Ref : PJ-2217
RM 37.80
image
Bidayatul Mujtahid Juzuk 1 , 2 & 3 (A5...
PJ Ref : JC-2272
RM 72.00
image
Sejarah Rasul Ulul Azmi Terbesar
PJ Ref : JC-1499
RM 135.00
image
Hikayat Para Solehin
PJ Ref : JC-2493
RM 67.50
image
Fathul Wahhab Syarah Manhaj Al - Thullab...
PJ Ref : JC-2345
RM 198.00
image
Mukhtasar Sunan Ibn Majah
PJ Ref : JC-2510
RM 135.00
image
Mereka yang Dijamin Syurga & Neraka
PJ Ref : JC-2433
RM 108.50
image
Nihayah Al - Zain Fi Irshad Al - Mubtadi...
PJ Ref : JC-2497
RM 112.50