Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

image


Author : Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini
Pages : 1316, Hardcover
Our Ref : JC-2366
ISBN : 978-967-308-467-8

No votes yet
Terjemahan Kifayah Al-Akhyar

Synopsis :

Kitab Kifayah al-akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.
Nama penuh kitab ini ialah Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar. Biasanya ia disebut dengan Kifayatul Akhyar sahaja. Ia merupakan syarah atau huraian kepada Kitab Ghayah al-Taqrib atau terkenal sebagai Matn Abu Syuja'. Iaitu kitab yang ringkas, yang disusun oelh al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hassan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).
Kitab Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detil dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan dan sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi kasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

List Price: RM 140.00
Price: RM 98.00

Other Promotional Books

image
Wahai Ibu ! Wahai Ayah !
PJ Ref : PJ-1632
RM 21.00
image
Fenomena Al-Quran
PJ Ref : PJ-2227
RM 34.30
image
Menggapai Titian Syurga & Menjauhi...
PJ Ref : JC-2434
RM 73.50
image
Terjemahan Kifayah Al-Akhyar
PJ Ref : JC-2366
RM 98.00
image
Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Jilid 1-2...
PJ Ref : JC-1818 / 19
RM 126.00
image
Mukhtasar Sunan Al-Tirmidzi
PJ Ref : JC-2509
RM 105.00
image
Tafsir Surah Al-Fatihah Dan Surah Al-Baqarah...
PJ Ref : JC-0199
RM 29.40
image
Fathul Wahhab Syarah Manhaj Al - Thullab...
PJ Ref : JC-2345
RM 154.00