Sekolah Cinta Rasulullah

image


Author : Dr.Muhammad Nizar Abazhah
Pages : 474, Hardcover
Our Ref : PJ-2349
ISBN : 978-967-308-460-9

No votes yet
Sekolah Cinta Rasulullah

Synopsis :

Dalam naungan Islam, melalui pendidikan atau madrasah kenabian, generasi pertama telah menjadi pelita yang menerangi umat hingga akhir zaman. Dunia berhasil merasakan keadilan dan kasih sayang Islam melalui tangan para pemuda yang tidak pernah lelah mengadakan ekspansi menyelamatkan manusia dari penyembahan pada sesama makhluk kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala semata.

Mereka telah tercatat dalam lembaran sejarah, menjejakkan semangat yang akan terus hidup sepanjang zaman dan menjadi teladan bagi semua orang beriman.

Buku ini mengandungi catatan singkat sejarah para sahabat terkenal, merakam pengalaman dan jejak hidup mereka:tentang cinta, sikap, dan perjuangan mereka memikul dakwah baginda Nabi.

Mereka adakah hasil didikan langsung Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam di sekolah cinta yang bernama "Sirah Nabawi" yang telah melahirkan peribadi-peribadi agung, yang dihasilkan oleh madrasah ataupun sekolah kenabian tersebut.

Price: RM 72.00

Related Books on Same Category

image
Adab & Akhlak Rasulullah saw
PJ Ref : PJ-2482
RM 89.00
Riwayat Hidup Khalifah Umar Abdul...
PJ Ref : PJ-0508
RM 9.90
image
Istana Cinta Muhammad SAW
PJ Ref : PJ-2442
RM 69.00
image
Sirah & Sejarah
PJ Ref : PJ-2180
RM 8.90