Meluruskan Pemahaman Jihad Mengikut Panduan Al-Quran

image


Author : Abu Mazaya Al-Hafiz
Pages : 188, Hardcover
Our Ref : PJ-1757
ISBN : 983-3817-51-3

No votes yet
Meluruskan Pemahaman Jihad Mengikut Panduan Al-Quran

Synopsis :

Jihad adalah satu eleman yang sangat penting dalam agama, berkedudukan tinggi dalam diri seorang muslim bahkan disifatkan sebagai kayu pengukur keimanan individu tersebut. Seruan jihad merangkumi pelbagai erti, seperti berdakwah, berjuang, menahan nafsu dan juga berperang dengan mengangkat senjata. Malangnya, segelintir orang atau sesetengah kumpulan menggangap jihad sebagai perang suci semata-mata sehingga hal ini memjejaskan imej Islam yang mempunyai fitrah sebagai rahmah li al-'AlamEn.

Jihad dengan pelbagai dimensi dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w menerusi perjuangan dan dakwah baginda s.a.w di Mekah dan Madinah dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya: menyeru kebaikan dan mencegah kejahatan (al-Amr bi al-Ma'rEF wa nahy 'an al-Munkar), menyatupadukan berbilang kaum yang berlainan etnik, membentuk masyarakat Islam dan juga dengan berperang bagi mendaulatkan kalimah tauhid dan mempertahankan diri.
Buku ini memberikan penjelasan dan gambaran yang benar mengikut neraca al-Quran dan al-Sunnah tentang hal ehwal jihad dari berbagai aspek: kepentingan hukum, kesyumulan, dan fenomenanya yang berkembang seperti: antara kasih sayang dan keganasan, antara perdamaian dan peperangan serta jihad dan perang suci.

Price: RM 39.00

Related Books on Same Category

PJ-2127.jpg
Islam Anda Tafsiran Siapa?
PJ Ref : PJ-2127
RM 17.90
PJ-1880.jpg
Membersihkan Salah Faham Terhadap...
PJ Ref : PJ-1880
RM 14.00
(The Choice) Dialog Islam Dan...
PJ Ref : PJ-1068
RM 17.90
PJ-1973L.jpg
Ketetapan Seksa Kubur
PJ Ref : PJ-1973
RM 40.00