image
image
image

megasale

Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran & As-Sunnah

PJ-2069.jpg
RM 108.00

Subhanallah..Allah Akbar..Maha Suci Allah Zat yang Maha Agung yang telah mencipta alam semesta dengan segala kesempurnaan yang tiada bandingnya. Sungguh kebesaran dan keagungan Allah yang wujud di alam nyata ini amat mengagumkan bagi orang yang ada hati nurani serta mereka yang mendapat cahaya petunjuk daripada Allah SWT. Bagaimana tidak?! Hati mereka akan bergetar, fikiran mereka akan tunduk sujud bersimpuh di hadapan Allah atas kebenaran mukjizat ayat al-Quran dan as-Sunnah yang terbukti menerusi pelbagai penemuan sains moden dalam pelbagai ruang kehidupan. Al-Quran telah mencabar manusia sejak 14 abad silam bahkan memberi arahan agar manusia menggunakan akal fikiran supaya berfikir bertadabur merenungi ciptaan Allah yang tertulis pada alam semesta sama ada di langit ataupun di bumi. "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang , ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal;(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi.."(Ali Imran (3)190-191) Buku ini akan mengajak pembaca berwisata menjelajah alam raya untuk mengenal lebih luas dan lebih mendalam terhadap segala ciptaan Allah menerusi pelbagai penemuan sains moden dengan adanya bukti-bukti kebenaran al-Quran dan as-Sunnah, justeru dengan mengkaji buku ini secara saksama pada setiap lembaran demi lembaran, maka pembaca akan dibawa meneroka jauh ke alam semesta untuk melihat segala fenoma dengan menyaksikan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah SWT sama ada yang ternampak oleh mata kasar ataupun tidak. Sehingga diharapkan pada akhir perjalanan dari menelaah buku ini, keimanan, ketakwaan kita akan semakin terserlah dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan pencaroba ini, maka tiada apa pun yang patut dibanggakan kecuali hanya dengan jalan mendekatkan diri dengan seluruh pengabdian dan penghambaan kepada Allah SWT semata, serta kecintaan kepada Rasulullah s.a.w. yang telah membimbing dan memberi petunjuk umat kepada jalan yang benar.Selamat membaca.

Your rating: None Average: 4.7 (6 votes)

Assalamu 'alaikum ( May peace be upon you).

Welcome to the official website of Perniagaan Jahabersa. We are an Islamic book publisher  based in Johor Bahru, Malaysia.

Sejarah 2 Cucunda Rasulullah s.a.w.

image

Sejarah 2 Cucunda Rasulullah SAW

Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein termasuk ke dalam keluarga Rasulullah S.A.W yang diperintah oleh al-Quran agar seluruh umat Islam menumpahkan kasih saying yang tidak terbelahbagi kepada mereka.Ayat al-Quran yang menyatakan perintah ini adalah dalam surah asy-Syura ayat 23 yang berbunyi:

" Katakanlah aku tidak meminta kepada kamu sesuatu upah pun atas seruanku melainkan kasih sayang kepada keluarga..."

Abdullah bin Abbas berkata : "Ketika ayat berbunyi,...Katakanlah aku tidak meminta kepada kamu sesuatu upah pun atas seruanku melainkan kasih sayang kepada keluarga ..." para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah .'Wahai Rasulullah siapakah tuan yang kami diperintahkan agar menumpahkan kasih sayang kamu kepada mereka? Rasulullah menjawab, 'Ali, Fatimah dan kedua-dua anaknya."

RM 34.30

Bidayatul Mujtahid Juzuk 1,2 & 3 ( w. Box )

image

Bidayatul Mujtahid (bahasa Arab: بداية المجتهد و نهاية المقتصد Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid‎) adalah sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan madzhab. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rusyd, dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih.[1]

Subjek buku
Ini adalah salah satu buku paling penting yang berurusan dengan ilmu fikih perbandingan, kerana ukurannya kecil dan berisi induk dari masalah fikih; menunjukkan perdamaian umat dan perselisihan yang menjelaskan pandangan mazhab yang berbeda, menuliskan perkataan ulama untuk setiap masalah fikih. Buku ini adalah salah satu buku fikih perbandingan yang paling penting.

RM 135.00

Editor's Choice

PJ-1692L.jpg
Sifat 20 Ilmu Tauhid Awaluddin Ma...
PJ Ref : PJ-1692
RM 13.90
image
Risalah Thariqat Naqsyabandiyah -...
PJ Ref : PJ-2721
RM 9.90
PJ-0923l.jpg
Perayaan Aqiqah Menurut Islam
PJ Ref : PJ-0923
RM 4.50
image
Kitab Perukunan Besar
PJ Ref : PJ-2368
RM 39.00
image
Mukhtasar Sunan al-Tirmidzi (...
PJ Ref : JC-2623
RM 120.00
PJ-1821L.jpg
Malfuzat Maulana Asyraf Ali Thanawi
PJ Ref : PJ-1821
RM 9.90
image
Kitab Sabilal Muhtadin
PJ Ref : JC-1814
RM 95.00
image
Kamus Bahasa Melayu Klasik
PJ Ref : PJ-0238
RM 7.90
image
Risalah Thariqat Naqsyabandiyah -...
PJ Ref : PJ-2723
RM 12.90
image
Himpunan Kisah Teladan 25 Rasul...
PJ Ref : JC-2731
RM 39.90
image
Siri Ilmu Tasawwuf : Mendidik...
PJ Ref : PJ-2308
RM 13.90
image
Mengenal Hak-hak Kedudukan Nabi saw
PJ Ref : PJ-2193
RM 55.00

English Books

Prophet Joseph (Yusuf)
PJ Ref : PJ-1482
RM 5.90
Prophet Jonas (Yunus)
PJ Ref : PJ-1490
RM 5.90
PJ-0658.jpg
Learning Arabic The Simple Way
PJ Ref : PJ-0658
RM 15.00
image
Salat: A Step by Step Guide (women)
PJ Ref : JC-0864
RM 9.90
Islam In Hindu Scriptures
PJ Ref : PJ-1463
RM 9.90
PJ-1097L.jpg
My First Book Of Do'as 2 (...
PJ Ref : PJ-1097
RM 9.95
Stories Of Animals In The Quran Bk...
PJ Ref : PJ-1616
RM 7.90
Cambridge Creations: G.C.E. '...
PJ Ref : PJ-0229
RM 8.90