image
image
image

megasale

Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran & As-Sunnah

PJ-2069.jpg
RM 108.00

Subhanallah..Allah Akbar..Maha Suci Allah Zat yang Maha Agung yang telah mencipta alam semesta dengan segala kesempurnaan yang tiada bandingnya. Sungguh kebesaran dan keagungan Allah yang wujud di alam nyata ini amat mengagumkan bagi orang yang ada hati nurani serta mereka yang mendapat cahaya petunjuk daripada Allah SWT. Bagaimana tidak?! Hati mereka akan bergetar, fikiran mereka akan tunduk sujud bersimpuh di hadapan Allah atas kebenaran mukjizat ayat al-Quran dan as-Sunnah yang terbukti menerusi pelbagai penemuan sains moden dalam pelbagai ruang kehidupan. Al-Quran telah mencabar manusia sejak 14 abad silam bahkan memberi arahan agar manusia menggunakan akal fikiran supaya berfikir bertadabur merenungi ciptaan Allah yang tertulis pada alam semesta sama ada di langit ataupun di bumi. "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang , ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal;(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi.."(Ali Imran (3)190-191) Buku ini akan mengajak pembaca berwisata menjelajah alam raya untuk mengenal lebih luas dan lebih mendalam terhadap segala ciptaan Allah menerusi pelbagai penemuan sains moden dengan adanya bukti-bukti kebenaran al-Quran dan as-Sunnah, justeru dengan mengkaji buku ini secara saksama pada setiap lembaran demi lembaran, maka pembaca akan dibawa meneroka jauh ke alam semesta untuk melihat segala fenoma dengan menyaksikan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah SWT sama ada yang ternampak oleh mata kasar ataupun tidak. Sehingga diharapkan pada akhir perjalanan dari menelaah buku ini, keimanan, ketakwaan kita akan semakin terserlah dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan pencaroba ini, maka tiada apa pun yang patut dibanggakan kecuali hanya dengan jalan mendekatkan diri dengan seluruh pengabdian dan penghambaan kepada Allah SWT semata, serta kecintaan kepada Rasulullah s.a.w. yang telah membimbing dan memberi petunjuk umat kepada jalan yang benar.Selamat membaca.

Your rating: None Average: 4.7 (6 votes)

Assalamu 'alaikum.

Assalamu ‘alaikum. Selamat datang ke laman web rasmi Perniagaan Jahabersa. Kami adalah penerbit buku-buku, khususnya buku-buku agama Islam.

 

Sejarah 2 Cucunda Rasulullah s.a.w.

image

Sejarah 2 Cucunda Rasulullah SAW

Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein termasuk ke dalam keluarga Rasulullah S.A.W yang diperintah oleh al-Quran agar seluruh umat Islam menumpahkan kasih saying yang tidak terbelahbagi kepada mereka.Ayat al-Quran yang menyatakan perintah ini adalah dalam surah asy-Syura ayat 23 yang berbunyi:

" Katakanlah aku tidak meminta kepada kamu sesuatu upah pun atas seruanku melainkan kasih sayang kepada keluarga..."

Abdullah bin Abbas berkata : "Ketika ayat berbunyi,...Katakanlah aku tidak meminta kepada kamu sesuatu upah pun atas seruanku melainkan kasih sayang kepada keluarga ..." para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah .'Wahai Rasulullah siapakah tuan yang kami diperintahkan agar menumpahkan kasih sayang kamu kepada mereka? Rasulullah menjawab, 'Ali, Fatimah dan kedua-dua anaknya."

RM 34.30

Bidayatul Mujtahid Juzuk 1,2 & 3 ( w. Box )

image

Bidayatul Mujtahid (bahasa Arab: بداية المجتهد و نهاية المقتصد Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid‎) adalah sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan madzhab. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rusyd, dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih.[1]

Subjek buku
Ini adalah salah satu buku paling penting yang berurusan dengan ilmu fikih perbandingan, kerana ukurannya kecil dan berisi induk dari masalah fikih; menunjukkan perdamaian umat dan perselisihan yang menjelaskan pandangan mazhab yang berbeda, menuliskan perkataan ulama untuk setiap masalah fikih. Buku ini adalah salah satu buku fikih perbandingan yang paling penting.

RM 135.00

Editor's Choice

image
Kenali Al-Quran
PJ Ref : JC-2726
RM 35.00
image
Sejarah Rasulullah Saw Dan Khulafa...
PJ Ref : JC-0080
RM 14.90
image
Himpunan Kisah Teladan 25 Rasul B5...
PJ Ref : JC-2732
RM 49.90
PJ-2094.jpg
Siapakah Pengikut Imam al-Syafie...
PJ Ref : PJ-2094
RM 59.00
image
Stories of 25 Prophets B5 / Hard...
PJ Ref : JC-2734
RM 59.00
PJ-1530L.jpg
Bulughul Maram
PJ Ref : JC-1530
RM 75.00
image
Himpunan Kisah Teladan 25 Rasul...
PJ Ref : JC-2731
RM 39.90
image
Siri Ilmu Usuluddin - Pengajaran...
PJ Ref : PJ-2307
RM 10.90
image
Tahziib Syarah Al-Thahawiyah
PJ Ref : PJ-2225
RM 54.00
image
Kamus Bahasa Melayu Klasik
PJ Ref : PJ-0238
RM 7.90
image
Siri Ilmu Usuluddin - Lampu Yang...
PJ Ref : PJ-2256
RM 13.90
PJ-1821L.jpg
Malfuzat Maulana Asyraf Ali Thanawi
PJ Ref : PJ-1821
RM 9.90

English Books

PJ-1845L.jpg
The Pillars Of Iman
PJ Ref : PJ-1845
RM 5.90
image
99 : 100 Minus 1 Daily...
PJ Ref : PJ-2226
RM 25.90
image
Purification Self-Cleansing (...
PJ Ref : PJ-2243
RM 6.90
Fundamental Teachings of Islam
PJ Ref : PJ-0552
RM 9.90
Prophet Salih
PJ Ref : PJ-1477
RM 5.90
PJ-1603.jpg
A Complete Guide To Sunnah Solat
PJ Ref : PJ-1603
RM 20.00
Book Of Do'as For Children
PJ Ref : PJ-0952
RM 8.90
Stories Of Animals In The Quran Bk...
PJ Ref : PJ-1615
RM 7.90