Skip to product information
1 of 1

Kesan Hadith-hadith Da’if & Mauduk Terhadap Aqidah Islam

Kesan Hadith-hadith Da’if & Mauduk Terhadap Aqidah Islam

AUTHOR : Abd Al - Rahman Abd Al - Khalik

PJ-Ref.:

Regular price RM6.90 MYR
Regular price Sale price RM6.90 MYR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Dalam Islam sumber perundangan Islam yang utama ialah al-Qur’an dan juga al-Hadith. Al-Hadith bertindak sebagai menjelaskan keterangan-keterangan yang bersifat umum yang terdapat di dalam al-Qu’ran. Oleh kerana al-Hadith memainkan peranan yang penting selepas al-Qu’ran di dalam perundangan Islam, maka tidak hairanlah ada usaha dari kalangan musuh-musuh Islam untuk memasukkan sesuatu yang bukan al-Hadith ke dalam kategori al-Hadith, akibatnya banyak berlaku kepincangan dalam masyarakat Islam. Timbul pendewaan terhadap peribadi Rasulullah secara berlebihan, sanjungan kepada puak dan kabilah secara keterlaluan dan lain-lain lagi. Akibatnya ajaran Islam menjadi kacau bilau dan haru biru. Antara Hadith yang banyak menimbulkan kesan buruk kepada masyarakat Islam ialah Hadith da’if dan juga rekaan (mawduk). Oleh kerana terlalu percaya dengan hadith-hadith ini, sesetengah masyarakat Islam secara tidak langsung telah menolak hadith-hadith sahih di dalam amalan-amalan seharian mereka. Akibatnya timbul kepincangan dalam mengamalkan ajaran Islam yang maha suci. Amalan yang sepatutnya bersifat pinggiran dibesar-besarkan, manakala amalan yang bersifat asas dan utama diketepikan begitu sahaja. Sehubungan dengan itu, umat Islam di zaman ini khususnya mereka yang terlibat secara langsung dalam gerakkerja dakwah di kalangan masyarakat Islam, perlu mendalami betul-betul tentang ilmu Hadith dan yang berkaitan dengannya, dengan merujuk kepada kitab-kitab Hadith yang muktabar yang banyak terdapat di dalam pasaran sekarang. Kegagalan mengenal pasti kedudukan Hadith-hadith tersebut akan memudahkan seseorang terjerumus ke lembah pendustaan terhadap peribadi Rasulullah SAW.

Shipping

Please allow 7 working days for items to be delivered. Your items may be delivered earlier.

Return / Refunds

We do not accept any exchange or return of goods sold. All goods are checked for defects before being mailed out.

If you encounter any issues with your item, please contact us.

For books with misprints or defects, please send us a picture of the book. We will send a replacement book.

View full details