Skip to product information
1 of 1

Mutiara Fiqh Imam Hanafi

Mutiara Fiqh Imam Hanafi

AUTHOR : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al Hashimi

PJ-Ref.:

Regular price RM52.00 MYR
Regular price Sale price RM52.00 MYR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Sesiapa yang ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam bidang fiqh, maka hendaklah dia mempelajarinya dari Abu Hanifah - Imam al Syafi'ie.
Imam Abu Hanifah seorang yang sangat faqih semasa di zamannya - Sufyan al Thauri dan Ibn al Mubarak.
Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama agung yang tersenarai di kalangan empat ulama muktabar, beliau juga turut menjadi pengasas kepada mazhab Hanafi.Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang banyak melakukan ijtihad berasaskan metode al Ra’y disebabkan oleh sikap berhati-hati beliau dalam menerima nas-nas yang diragui kedudukannya. Mutiara Fiqh Imam Hanafi merupakan karya yang menghimpunkan fiqh mazhab Imam Abu Hanifah dan pandangan ulama-ulama al hanafiyyah dalam hukum-hukum fiqh Islam. Dalam siri ini, fiqh Imam Hanafi memfokuskan perbincangan mengenai hukum puasa dan itikaf. Justeru itu dalam mengemukakan pandangan fiqh Imam Hanafi dimuatkan bersama dalil dan hujah yang menjadi asas pegangan bagi setiap hukum yang diputuskan.
Penulis Mohd Faez Bin Mohd Shah Al Hashimi dilahirkan di Johor Bahru Johor pada tahun 1984. Berkelulusan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007 dan Ijazah Sarjana Muda Syariah (Fiqh dan Usul) dari Universiti Malaya pada tahun 2010. Kini beliau bergiat aktif dalam bidang penulisan ilmu-ilmu fiqh dan hukum-hukum Islam.

Shipping

Please allow 7 working days for items to be delivered. Your items may be delivered earlier.

Return / Refunds

We do not accept any exchange or return of goods sold. All goods are checked for defects before being mailed out.

If you encounter any issues with your item, please contact us.

For books with misprints or defects, please send us a picture of the book. We will send a replacement book.

View full details