Skip to product information
1 of 1

Pembedahan Mayat Manusia Menurut Perspektif Islam

Pembedahan Mayat Manusia Menurut Perspektif Islam

AUTHOR : Dr.Abdul Aziz Khalifah al-Qasshar

PJ-Ref.:

Regular price RM35.00 MYR
Regular price Sale price RM35.00 MYR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Kajian terhadap masalah perubatan moden mempunyai kepentingan yang
amat besar dalam kaedah Feqh Islam.
Sejak akhir-akhir ini,banyak masalah moden yang timbul dalam lapangan perubatan yang memerlukan pendapat dari segi feqh untuk menjelaskan
kedudukannya, seperti pembedahan kecantikan, memindahkan anggota badan manusia, otak tidak berfungsi dan melakukan pembedahan terhadap mayat
manusia (post-mortem).
Dalam buku ini, penulis memberikan satu fikrah yang dijelaskan dengan
beberapa buah dalil tentang ' Hukum Membedah Mayat Manusia'.Disebabkan
para ulamak dahulu tidak membahaskan tajuk ini, penulis terpaksa banyak bergantung kepada pendapat para ulamak mutakhir dan fatwa mereka dalam masalah ini.

Shipping

Please allow 7 working days for items to be delivered. Your items may be delivered earlier.

Return / Refunds

We do not accept any exchange or return of goods sold. All goods are checked for defects before being mailed out.

If you encounter any issues with your item, please contact us.

For books with misprints or defects, please send us a picture of the book. We will send a replacement book.

View full details