Skip to product information
1 of 1

Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan ZAKAT

Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan ZAKAT

AUTHOR : Mohd Faez Bin Mohd Shah Al-Hashimi

PJ-Ref.:

Regular price RM4.50 MYR
Regular price Sale price RM4.50 MYR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Siri Fiqh Islam Mudah - Pengurusan Zakat merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan pengurusan zakat yang merangkumi hukum zakat, syarat-syarat zakat, jenis-jenis zakat dan harta-harta zakat. Termasuk juga perbincangan tentang zakat emas dan perak, perniagaan ahsil ternakan, hasil tanaman,harta galian dan hukum-hukum pengagihan zakat.
Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.
Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Shipping

Please allow 7 working days for items to be delivered. Your items may be delivered earlier.

Return / Refunds

We do not accept any exchange or return of goods sold. All goods are checked for defects before being mailed out.

If you encounter any issues with your item, please contact us.

For books with misprints or defects, please send us a picture of the book. We will send a replacement book.

View full details